Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • Väpnad fritagning – ingen skadad


  Nyhet

  Två ungdomar fritogs genom vapenhot mot personal från Råby ungdomshem under onsdagskvällen. Ingen skadades fysiskt.

 • SiS första standardskola invigd


  Nyhet

  Den 17 augusti invigdes Statens institutionsstyrelses första standardskola på SiS ungdomshem Ljungbacken. Nu har ungdomarna tillgång till en gemensam skola i moderna lokaler.

 • Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention


  Nyhet

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med underlag till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i samverkan med Statens institutionsstyrelse och andra berörda myndigheter.

 • SiS generaldirektör kommenterar fritagning


  Nyhet

  Under tisdagen fritogs en ungdom dömd till sluten ungdomsvård, under en kortare vistelse utanför institutionen. Utevistelsen var planerad och följde den lagstiftning som gäller för unga brottslingar.

 • Besöksrestriktioner beslutas för varje institution


  Nyhet

  Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

 • Ny forskning om akutavdelningar


  Nyhet

  Akutavdelningarna på SiS ungdomshem uppfattas som en plats där placerade ungdomar kan landa i en strukturerad miljö med vardagliga rutiner. Det visar en ny forskningsstudie om akutavdelningar på SiS ungdomshem.

 • SiS topp 20 bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare


  Nyhet

  SiS har kommit med på Ranstads lista över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I sommar och höst fortsätter vi att visa upp oss.

 • Handlingsplan för MR-arbete ska ge SiS ett kunskapslyft


  Nyhet

  SiS generaldirektör har beslutat om en handlingsplan för myndighetens arbete med mänskliga rättigheter. Den ska ge ett kunskapslyft och samordning av verksamhetens MR-arbete.

 • Subvention ger sänkt avgift


  Nyhet

  Från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

 • Hästskötsel på Ljungaskog ger skolmotivation


  Nyhet

  På SiS ungdomshem Ljungaskog får ungdomarna sköta om hästar och lära av en hippolog. Något som bidrar till att hitta ungdomarnas skolmotivation.