Nyheter

 • Rymning från Sundbo


  Nyhet

  Natten mellan 16–17 september rymde fem LVU-placerade ungdomar från SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta. Fyra av ungdomarna är tillbaka och polisen söker nu efter den femte.

 • Regeringen satsar på SiS


  Nyhet

  I dagens Aftonbladet tydliggör regeringen hur fortsatta satsningar på SiS ska se ut. För att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs tilldelas SiS 145 miljoner kronor för 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

 • SiS arbete för att motverka våld mellan ungdomar


  Nyhet

  Samhällsutvecklingen med ökat grovt planerat våld avspeglas idag hos de barn och ungdomar som placeras på SiS. För att motverka det och ge medarbetare bättre möjligheter förebygga våldsincidenter har SiS skickat in begäran om ändringar i befogenheter och i lagstiftningen till regeringen.

 • Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga klar


  Nyhet

  Utredningen om påföljder för unga under 18 år har i dag överlämnats till regeringen. Den föreslår att särskilda ungdomsavdelningar ska inrättas med Kriminalvården som huvudman. Förslaget går i närtid ut på remiss.

 • Läkemedelsassisterad behandling av opioid-beroende i samband med LVM-vård


  Nyhet

  Forskaren Anders Ledberg beskriver det pågående SiS-finansierade projektet ”Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende i samband med LVM-vård” (LARO), och vad han hoppas uppnå med det.

 • Vården gör skillnad för våra klienter


  Nyhet

  När öppenvården inte räcker till är SiS tvångsvård det enda alternativet. På ett av SiS LVM-hem arbetar Jeanette Perchun som enhetschef. Ta del av hennes tankar kring arbetet och utmaningarna inom LVM-vården.

 • Alla LVM-klienter erbjuds våra metoder


  Nyhet

  Syftet med LVM-vården är att klienten ska bli motiverad att arbeta med sina missbruksproblem och efter utskrivning från SiS fortsätta med frivillig behandling i någon form.

 • Kartläggning bland barn och unga inom SiS visar på omfattande psykiatriska vårdbehov


  Nyhet

  Nu redovisas resultaten från en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom ungdomsvården och den slutna ungdomsvården på SiS. Resultaten visar att de barn och ungdomar som vårdas på SiS särskilda ungdomshem har omfattande psykiatriska vårdbehov och stor förekomst av psykiatrisk samsjuklighet.

 • Kartläggning inom LVM visar på omfattande psykiatriska vårdbehov


  Nyhet

  Nu släpper SiS en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom missbruksvården. Resultaten visar att klienter som vårdas på SiS LVM-hem har omfattande psykiatriska vårdbehov och stor förekomst av psykiatrisk samsjuklighet.

 • Era berättelser är viktiga för mig


  Nyhet

  Era berättelser berör mig. Det ni sätter ord på är viktigt. Jag vill därför inleda med att säga att det aldrig får förekomma övergrepp på SiS och vi måste se till att hela tiden arbeta professionellt och med rätt bemötande. Vi är en myndighet vars uppdrag är att bedriva statlig sluten tvångsvård, vilket är oerhört ingripande i en människas liv.

Dela sidan med andra