Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • Alla på SiS ungdomshem utbildas om extremism


  Nyhet

  Nu utbildas all behandlingspersonal på SiS ungdomshem om våldsbejakande extremism.

 • Modernare reglering av SiS särskilda befogenheter


  Nyhet

  SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar. Två nya befogenheter införs och begränsningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal utvidgas så den omfattar alla elektroniska kommunikationstjänster.

 • Inget inkomstbortfall vid våld och hot


  Nyhet

  Att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats är oacceptabelt och något som SiS medarbetare inte ska behöva drabbas av ekonomiskt. Därför blir det inget inkomstbortfall för karensdag för medarbetare som blir utsatt för våld eller hot.

 • SiS medarbetare har hög kompetens


  Nyhet

  Det har under en längre period varit extremt hög efterfrågan på SiS platser. Från och till har det till och med bildats kö. I sådana lägen krävs det att vi kan bemanna våra avdelningar och institutioner med medarbetare.

 • Nya ledamöter i vetenskapliga rådet


  Nyhet

  SiS vetenskapliga råd får fem nya ledamöter från årsskiftet.

 • Kent Ehliasson leder SiS tre år till


  Nyhet

  Regeringen ger SiS generaldirektör Kent Ehliasson förtroendet att leda myndigheten i ytterligare tre år.

 • Så byggs en institution


  Pressmeddelande

  Statens institutionsstyrelse, SiS, har tillsammans med Chalmers tekniska högskola tagit fram en rapport om SiS fysiska vårdmiljö. Avsikten med rapporten har varit att öka medvetenheten och kunskapen om den fysiska vårdmiljöns betydelse men också att ge stöd för att börja problematisera och arbeta mer aktivt med denna.

 • Ny avdelning på Ljungaskog i Örkelljunga


  Nyhet

  Nyligen invigde SiS ungdomshem Ljungaskog sin nya akut- och utredningsavdelning Solbacken.Ett välkommet tillskott som är en del i SiS satsning på att öka antalet platser.

 • Så förebygger SiS självmord


  Nyhet

  Många ungdomar som placeras hos SiS uppger att de försökt ta sitt liv innan intagning. Självmordsprevention är därför en del av det vardagliga arbetet på SiS ungdomshem.

 • Ny modell för behandling av unga sexualbrottsförövare


  Nyhet

  Under hösten utvecklas en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp. Vetenskaplig ledare är professorn och barnpsykiatern Niklas Långström som har lång erfarenhet av arbete inom SiS.