Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • Effektivare ungdomsvård i samverkan


  Nyhet

  Projektet SiS Ungdomsvård 2020 är viktigt för att möta framtida utmaningar. Redan nästa år inleds ett pilotförsök tillsammans med fem kommuner.

 • Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid


  Nyhet

  SiS har minskat utsläppen av koldioxid i samband med uppvärmning med 22 procent. Anledningen är att SiS ungdomshem Råby numera har biogas i värmepannorna i stället för naturgas.

 • Elever på SiS ungdomshem Råby lär sig programmering


  Nyhet

  På Gyllenkrokska skolan hos SiS ungdomshem Råby får eleverna möjlighet att lära sig grunderna i programmering. Initiativet kallas för Youth Speak och är en frivillig utbildning som pågår under ett års tid.

 • SiS slutredovisar arbetet mot våldsbejakande extremism


  Nyhet

  Nu har Statens institutionsstyrelse slutredovisat regeringsuppdraget, att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. SiS får nu en handfull nya verktyg i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.

 • SiS GD blir regiondirektör i Västerbotten


  Nyhet

  Kent Ehliasson slutar i höst som SiS generaldirektör och blir ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten.

 • SiS medverkar på Drogfokus i Uppsala


  Nyhet

  17-18 oktober hålls en av landets viktigaste konferenser i Uppsala och SiS är en av arrangörerna.

 • Första spadtaget i Hässleholm


  Nyhet

  SiS växer, och byggprojekt pågår på många institutioner. Nyligen togs första spadtaget i Hässleholm där ungdomshemmet om några år har dubbelt så många avdelningar som i dag.

 • Han gick från ko till KBT


  Nyhet

  Mats Öhman började som tonårig ladugårdsförman på det som i dag är SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix. Nu går han i pension som rutinerad avdelningsföreståndare.

 • SiS lyfter fram det livsviktiga uppdraget i rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”


  Pressmeddelande

  Statens Institutionsstyrelse (SiS) startar rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”. Det är en offensiv för att möta den hårda konkurrensen om framtida medarbetare och sprida kunskap om verksamhetens livsviktiga uppdrag.

 • Alla på SiS ungdomshem utbildas om extremism


  Nyhet

  Nu utbildas all behandlingspersonal på SiS ungdomshem om våldsbejakande extremism.