Saker du inte får ha på ungdomshemmet

Illustration: Karin Söderqvist

Vad?

Vi får ta hand om och i vissa fall förstöra saker. Det kan till exempel vara:

  • alkohol och droger, som vi får ta hand om och förstöra
  • föremål som kan vara farliga för dig och andra till exempel en kniv eller något som kan användas som vapen
  • pengar, kontokort, rakapparat eller din mobiltelefon.

Varför?

För att din vård och behandling ska lyckas och att det inte ska störa ordningen på ungdomshemmet.

När?

Om vi hittar otillåtna saker.

Hur länge?

Så länge du vårdas inom SiS. När du skrivs ut ska vi pröva om du kan få tillbaka egendomen eller inte.

Bra att veta!

Vi ska anteckna vilka av dina saker vi tar hand om och du ska få veta var vi har dem.

Dela sidan med andra