Rumsvisitation

Illustration: Karin Söderqvist

Vad?

Vi får gå igenom dina saker.

Varför?

För att hitta otillåtna föremål.

När?

Om vi bedömer att det behövs för att möjliggöra din vård eller för att upprätthålla ordningen på ungdomshemmet.

Bra att veta!

Vi ska respektera ditt privatliv och vara aktsamma när vi går igenom dina saker. Vid en rumsvisitation ska ett vittne från oss i personalen vara med. Efteråt ska du erbjudas ett samtal där du får veta varför beslutet fattades och få möjlighet att berätta om din upplevelse.

Dela sidan med andra