Avvikning

Vad?

Vi får hindra dig från att försöka avvika från LVM-hemmet. Om det behövs får vi då hålla fast dig och föra dig tillbaka till LVM-hemmet.

När?

Om du försöker avvika från LVM-hemmet.

Varför?

För att stoppa dig så att du kan få den vård och behandling du behöver.

Dela sidan med andra