Information om ADAD-intervjun

SiS särskilda ungdomshem använder sig av utvärderings- och dokumentationssystemet ADAD, som innebär att vi intervjuar de ungdomar som skrivs in på våra ungdomshem. Intervjuerna ger oss kunskap om ungdomarnas problem och ligger till grund för deras behandlingsplanering. Ungdomarna får skriftlig informationom vad ADAD-intervjun är. Här nedanför kan du läsa informationstexten.

Vad behöver du?

Vi vill ta reda på vad du behöver utifrån din situation. Det gör vi tillsammans med dig och med hjälp av ADAD, en intervju där vi går igenom ett antal frågor i ett formulär. Intervjun tar ungefär en timme. Vi pratar bland annat om hur det fungerar för dig i skolan, hur din familjesituation och fritid ser ut och hur den psykiska och fysiska hälsa är.

Att göra ADAD-intervjun är frivilligt. Men det är ett sätt för dig att vara delaktig i vården och påverka din egen situation. Intervjun ligger till grund för din behandlingsplanering. Den person som intervjuar dig har fått en särskild utbildning. Om det är någon fråga du inte vill svara på så säger du det.

Uppfattade vi dig rätt?

Vid ett senare tillfälle träffas du och samma person igen. Tillsammans går ni igenom en sammanfattning av intervjun och pratar om hur din situation verkar vara. Skulle ni ha olika uppfattningar diskuterar ni er fram till en så riktig beskrivning som möjligt.

Vad behöver du och hur går vi vidare?

Tillsammans sätter vi upp mål som passar för dig. Vi gör en plan för vad som ska ske under din tid här hos oss, när och var det ska ske och vad vi kan hjälpa dig med.

Hur gick det?

När det börjar bli dags för dig att lämna oss får du en möjlighet att berätta hur du har upplevt tiden på institutionen, vad som varit bra och dåligt och om du har fått den hjälp du velat ha.

Vad händer sedan?

Vid din första ADAD-intervju frågar vi om vi får ta kontakt med dig ett år efter att du lämnat institutionen för att höra hur du har det då. Denna så kallade uppföljningsintervju görs av en intervjuare som fått särskild utbildning.

Att delta i uppföljningsintervjun är naturligtvis frivilligt. Det är heller inte alla ungdomar som intervjuas ett år efter utskrivning utan endast en utvald grupp.

Varför gör vi ADAD?

ADAD-intervjun är ett bra sätt för dig att ge oss din egen bild av din situation och tala om vad du vill ha hjälp med. På så sätt kan vi tillsammans se till att din tid hos oss blir så meningsfull som möjligt.

Genom ADAD får vi en bra bild av vilka behov de ungdomar som kommer till vår institution har. Den avslutande intervjun ger oss information om hur ungdomarna har upplevt vården hos oss och hur den fungerat. Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna använda våra resurser på bästa sätt.

Uppgifterna från ADAD-intervjuerna används av SiS för planering, uppföljning och utvärdering av ungdomsvården. Det är bara personal med särskilt tillstånd som får tillgång till datauppgifterna. I de sammanställningar som görs går det inte att se vad enskilda personer har svarat utan endast vad olika grupper svarat, till exempel olika åldersgrupper.

Dela sidan med andra