Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår
Fortsätt till stat-inst.se >>
Det gäller livet.
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Hälso- och sjukvård

Bildcollage - blodtrycksmätning, sjuksköterskor som packar akutväska, sjuksköterska vid medicinförråd

Hälso- och sjukvård ingår inte i SiS uppdrag. Vi har ändå tagit på oss ansvaret att bedriva hälso- och sjukvård och är därmed vårdgivare. Som vårdgivare ansvarar SiS för hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och vi ska följa gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården.

Hos SiS arbetar sjuksköterskor, läkare och psykologer. Institutionscheferna är verksamhetschefer för hälso- och sjukvården på sina institutioner. De utses av verksamhetsdirektörerna för SiS ungdomsvård söder, SiS ungdomsvård norr och SiS missbruksvård.

Socialtjänstlagen slår fast att de särskilda ungdomshemmen ska ha tillgång till läkare som bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som passar för verksamheten. Både LVM-hem och särskilda ungdomshem bör enligt socialtjänstlagen ha tillgång till psykologisk expertis.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsynen av SiS hälso- och sjukvård.

Läkemedel och dokumentation

SiS ansvarar för omvårdnad, medicinska bedömningar och läkemedelshantering enligt läkares ordinationer. SiS har tagit fram läkemedelsrekommendationer som omfattar behandling av

  • abstinens
  • beroende 
  • uppmärksamhetsstörningar, ADD/ADHD
  • sömnstörningar
  • ångest och oro
  • smärtproblem.

De styrande rekommendationerna gör vården enhetlig och säker. Urvalet är gjort med tanke på att många hos SiS har ett missbruk. Rekommendationerna anger inte bara vilka läkemedel SiS ska använda, och hur, utan också vilka som bör undvikas. Rekommendationerna innehåller också förslag på icke-medicinska insatser.

Fotnot: Vårdgivare = statlig myndighet, landsting, kommun eller privat vårdgivare (Källa: Socialstyrelsens termbank).