Hälso- och sjukvård

Bildcollage - blodtrycksmätning, sjuksköterskor som packar akutväska, sjuksköterska vid medicinförråd

SiS bedriver hälso- och sjukvård och är därmed vårdgivare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och vi ska följa gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården.

Hos SiS arbetar sjuksköterskor, läkare och psykologer. Institutionscheferna är verksamhetschefer för hälso- och sjukvården på sina institutioner. 

De särskilda ungdomshemmen ska ha tillgång till läkare som bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri.

LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som passar för verksamheten. Både LVM-hem och särskilda ungdomshem bör enligt socialtjänstlagen ha tillgång till psykologisk expertis.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsynen av SiS hälso- och sjukvård.

Läkemedel och dokumentation

SiS ansvarar för omvårdnad, medicinska bedömningar och läkemedelshantering enligt läkares ordinationer. SiS har tagit fram läkemedelsrekommendationer som omfattar behandling av

  • abstinens
  • beroende 
  • uppmärksamhetsstörningar, ADD/ADHD
  • sömnstörningar
  • ångest och oro
  • smärtproblem

De styrande rekommendationerna gör vården enhetlig och säker. Urvalet är gjort med tanke på att många hos SiS har ett missbruk. Rekommendationerna anger inte bara vilka läkemedel SiS ska använda, och hur, utan också vilka vi bör undvika. Rekommendationerna innehåller också förslag på icke-medicinska insatser.

Fotnot: Vårdgivare = statlig myndighet, region, kommun eller privat vårdgivare (Källa: Socialstyrelsens termbank).

Dela sidan med andra