Så kan du växa i jobbet

Som sjuksköterska hos SiS har du stora möjligheter att utveckla dig i ditt arbete, få större ansvar och gå vidare till nya befattningar.

Du bygger på din kunskap
Alla SiS sjuksköterskor samlas på årliga kompetensutvecklingsdagar. Våra tre verksamhetsområden ordnar träffar för sina sjuksköterskor under vår och höst. Dessutom finns stora möjligheter att gå interna utbildningar, i till exempel beroendelära.

Som sjuksköterska kan du utbilda dig i de program SiS arbetar med, som Motiverande samtal, MI, och Återfallsprevention. Du kan blir såväl programansvarig på din institution som nationell utbildare för hela SiS.

Du får utökat ansvar
Vill du få utökat ansvar, är SiS rätt arbetsplats för dig. Du kan bli institutionsansvarig sjuksköterska, IAS, och inom såväl ungdomsvård som missbruksvård kan du som sjuksköterska få ansvar för hela hälso- och sjukvården på din institution. Du blir alltså ansvarig för såväl sjuksköterskor som psykologer.

Du kan dessutom leda projekt som rör hela myndigheten.

Du kan gå vidare i organisationen
Hos oss är det inte ovanligt att sjuksköterskor blir avdelningsföreståndare eller institutionschefer. Som sjuksköterska kan du även arbeta som verksamhetsutvecklare på något av våra verksamhetskontor, eller jobba som utvecklingsstrateg på huvudkontoret.

Dela sidan med andra