STOPPA - Start, Teori Och Praktik, Paus, Avslut

STOPPA är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar mellan 12 och 21 år som bedömts löpa medelhög till hög risk för att återfalla i sexualbrott. Programmet syftar till att minska risk för att begå fler övergrepp genom att stärka sociala och emotionella färdigheter och problemlösningsförmåga. Programmet utgår från KBT, dialektisk beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal samt på teoretiska kunskaper i sexologi och om oönskat sexuellt beteende.

Insatsen är utprövad på pojkar men antas vara verksam även för flickor. STOPPA är inte lämpligt om ungdomen har psykotiska symptom. Insatsen är mindre lämplig för barn och ungdomar med allvarlig intellektuell eller språklig nedsättning men utifrån en individuell bedömning ska möjligheten till anpassat upplägg alltid undersökas.

Behandlingsprogrammet STOPPA utvärderas för närvarande inom SiS av en SiS-finansierad studie genomförd av en forskargrupp på Karolinska institutet.

Dela sidan med andra