PULS - Problemlösning, Umgänge, Livsmål, Självkontroll

PULS är ett behandlingsprogram för LVU- och LSU-placerade ungdomar från 16 år med medelhög till hög risk för återfall i våldsbrott. Ungdomar som verkställer påföljd enligt LSU ska kunna erbjudas PULS-behandling. Programmet syftar till att minska risk för återfall i kriminalitet genom att stärka sociala och emotionella färdigheter och problemlösningsförmåga. PULS är framtaget, ackrediterat och utvärderat av Kriminalvården och utgår från KBT och social inlärningsteori.

Insatsen är mindre lämplig för ungdomar med allvarlig intellektuell eller språklig nedsättning. Möjlighet till anpassat upplägg ska dock alltid undersökas.

Dela sidan med andra