ART - Aggression Replacement Training

ART är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar i åldern 12-20 år med normbrytande, impulsivt och aggressivt beteende. ART syftar till att hjälpa ungdomen att lära nya beteenden för att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och självkontroll samt främja förmåga till moraliskt resonerande. På längre sikt är syftet att förhindra återfall i normbrytande beteende. Metoden grundas på KBT och social inlärningsteori.

Dela sidan med andra