Inköp och upphandling

SiS är en statlig myndighet och är därmed skyldig att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid samtliga inköp av varor och tjänster till verksamheten.

SiS upphandlar varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor årligen. Exempel på inköpsområden är hälso- och sjukvård, IT och telekom, förbrukningsvaror, hygien- och städprodukter, utbildning och tjänstefordon. En stor del av SiS inköpsbehov tillgodoses genom avrop från statliga ramavtal.

Målet med SiS inköps- och upphandlingsverksamhet är att säkerställa att myndigheten får de varor och tjänster som behövs för att verksamheten ska fungera på ett effektivt sätt. Målet uppnås genom att SiS, utifrån myndighetens behov, anskaffar varor och tjänster med rätt funktion och rätt kvalitet, i rätt tid, till lägsta totalkostnad.

Inköps- och upphandlingsenheten

SiS organisation består av ett huvudkontor, tre verksamhetskontor och 32 institutioner belägna på olika orter i landet från norr till söder. Inköps- och upphandlingsenheten på huvudkontoret i Stockholm bistår med upphandlingsstöd till hela organisationen. Enheten arbetar med rådgivning och samordning i frågor som rör inköp, upphandling och avtal. Enheten håller även utbildningar för SiS medarbetare och ansvarar för e-handelssystemet Proceedo.

Centrala upphandlingar och upphandlingar på lokal nivå

Centrala upphandlingar genomförs med stöd av inköps- och upphandlingsenheten. Vid mindre omfattande upphandlingar förekommer det att verksamhetskontor, enheter vid huvudkontoret och institutioner genomför upphandlingar på egen hand.

Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten
Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon växel: 010-453 40 00

upphandling@stat-inst.se

Dela sidan med andra