Aktuella upphandlingar

För annonsering av upphandlingar använder SiS det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop, som är en allmänt tillgänglig databas för upphandlingar.

Genom e-Avrop kan du som leverantör kostnadsfritt bevaka publicerade upphandlingar från SiS.

Hämta publicerade upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag.

Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten
Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon växel: 010-453 40 00

upphandling@stat-inst.se

Dela sidan med andra