Hur du blir leverantör

Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens på den offentliga marknaden.

Alla företag är välkomna att lämna anbud i SiS upphandlingar. SiS behandlar alla leverantörer lika, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör till SiS tidigare eller deltar i en upphandling för första gången.

För att kunna bli leverantör till SiS måste du lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. För att kunna vara med och lämna anbud är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella och ute på annons. Dessa finner du under länken "Aktuella upphandlingar" till höger.

Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten
Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon växel: 010-453 40 00

upphandling@stat-inst.se

Dela sidan med andra