SiS författningssamling

I SiS författningssamling finns föreskrifter om avgifter vid SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem. Uppgifter om vårdavgifter som inte anges i författningssamlingen finns under länken För socialtjänsten.

Förteckning över SiS författningssamling

SiS föreskrifter om anvisning av plats

Vårdavgifter 2024 LVU

Vårdavgifter 2024 LVM

Vårdavgifter 2023 LVU

Vårdavgifter 2023 LVM

Vårdavgifter 2022 LVU

Vårdavgifter 2022 LVM

Vårdavgifter 2021 LVU

Vårdavgifter 2021 LVM

Vårdavgifter 2020 LVU

 

Vårdavgifter 2020 LVM

 

Vårdavgifter 2019 LVU 

Vårdavgifter 2019 LVM 

Vårdavgifter 2018 LVU 

Vårdavgifter 2018 LVM 

Vårdavgifter 2017

Vårdavgifter 2016

Vårdavgifter 2015

Vårdavgifter 2014

Vårdavgifter 2013

Vårdavgifter 2012

Dela sidan med andra