Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS författningssamling

I SiS författningssamling finns föreskrifter om avgifter vid SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem. Uppgifter om vårdavgifter som inte anges i författningssamlingen finns under länken För socialtjänsten.

Vårdavgifter 2019 LVU 

Vårdavgifter 2019 LVM 

Vårdavgifter 2018 LVU 

Vårdavgifter 2018 LVM 

Vårdavgifter 2017

Vårdavgifter 2016

Vårdavgifter 2015

Vårdavgifter 2014

Vårdavgifter 2013

Vårdavgifter 2012