Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS författningssamling

I SiS författningssamling finns föreskrifter om avgifter vid SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem. Uppgifter om vårdavgifter som inte anges i författningssamlingen finns under länken För socialtjänsten.

Vårdavgifter 2020 LVU

Förändrade vårdavgifter för placeringar av ungdomar vid SiS

Riksdagen beslutade den 17 juni 2020 om en del satsningar inom vård- och omsorgsverksamheten i Sverige. Som en del i det beslutet ingick en subventionering av vårdavgifterna för placering inom SiS ungdomsvård. Regeringen har därefter beslutat om ett nytt regleringsbrev för SiS.

Förändringen innebär att vårdavgiften för vistelser vid SiS institutioner enligt lagen(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mm och Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) är subventionerad med
28 procent under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. I de vårdavgifter som faktureras under denna period är subventionen avräknad.

Notera att subventionen upphör vid årsskiftet.

Vårdavgifter 3 § LVU under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet Öppen/låsbar avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet Öppen avdelning 4392 kr
  Låsbar avdelning 5328 kr
Behandlingsverksamhet Öppen avdelning 3528 kr
  Låsbar avdelning 5400 kr
Avdelning Trollebo SiS ungdomshem Långanäs 9504 kr
Avdelning Kullen SiS ungdomshem Brättegården 9504 kr

Vårdavgifter 2 § LVU och SoL under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet  Öppen avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet  Öppen avdelning 4392 kr
Behandlingsverksamhet   Öppen avdelning 3528 kr

Läs nyhet om de subventionerade avgifterna:
Subvention ger sänkt avgift

 

Vårdavgifter 2020 LVM

 

Vårdavgifter 2019 LVU 

Vårdavgifter 2019 LVM 

Vårdavgifter 2018 LVU 

Vårdavgifter 2018 LVM 

Vårdavgifter 2017

Vårdavgifter 2016

Vårdavgifter 2015

Vårdavgifter 2014

Vårdavgifter 2013

Vårdavgifter 2012