Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Referensnummer huvudkontor/ verksamhetskontor

ReferensAvdelning/enhet
11000 Säkerhetsavdelningen
11100 Säkerhetsenheten
12000 Kommunikationsavdelningen
13000 Avdelningskansliet för HR
13200 Enheten för arbetsgivarpolitik & arbetsmiljö
13300 Enheten för kompetensförsörjning
14000 Generaldirektören
14010 Insynsrådet
14100 GDs kansli
14200 Internrevision
15000 Avdelningskansliet för planering och ekonomi
15100 Planeringsenheten
15200 Redovisningsenheten
15300 Placeringsenheten
15500 Inköps- och upphandlingsenheten
16000 Juridiska avdelningen
17000 Avdelningskansliet för utv av vård- & behandl
17010 Vetrådet
17300 Forsknings- och utvecklingsenheten
17400 Vård- och behandlingsenheten
18100 Ungdomsvård Norr
18200 Missbruksvård
18300 Ungdomsvård Söder
19000 Kansliet för IT-utveckling
19010 HK gemensamt
19100 Enheten för lokaler och miljö
19200 IT-enheten för drift
19300 Enheten för växel och kontorsservice
19400 Enheten för IT-utveckling & förvaltning

Kontakt

Redovisningsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

redovisningdirekt@stat-inst.se