Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Referensnummer huvudkontor/ verksamhetskontor

ReferensAvdelning/enhet
12000 Kommunikationsavdelningen
13000 Personalavdelningen
13200 Förhandlingsenheten
14000 GD-kansli
14010 Insynsrådet
14200 Internrevision
15000 Avdelningskansli för planering och ekonomi
15100 Planeringsenheten
15200 Redovisningsenheten
15300 Placeringsenheten
15500 Inköps- och upphandlingsenheten
16000 Juridiska avdelningen
   
17000 Avdelningen för utveckling av vård och behandling
17010 Vetenskapliga rådet
17300 Forsknings- och utvecklingsenheten
17400 Vård- och behandlingsenheten
18100 SiS ungdomsvård norr/verksamhetskontor
18200 SiS missbruksvård/verksamhetskontor
18300 SiS ungdomsvård söder/verksamhetskontor
19000 Kansliet för IT-utveckling
19010 HK gemensamt
19100 Enheten för lokaler och säkerhet
19200 IT-enheten
19300 Enheten för växel och kontorsservice

Kontakt

Redovisningsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

redovisningdirekt@stat-inst.se