Referensnummer huvudkontor

Generaldirektör

90100 Generaldirektör
90010 Insynsråd
90020 Vetenskapliga rådet
90111 Internrevision
90200 GD-stab
90211 Enheten för tillsyn

Ekonomi- och planering

90300 Adelningsdirektör Ekonomi- och planering
90310 Sektionschef för Ekonomi
90311 Sektionen för Ekonomi
90321 Sektionen för inköp och upphandling
90331 Sektionen för lokalförsörjning
90341 Sektionen för verksamhetsanalys

Forsknings- och utveckling

90400 Avdelningsdirektör Forsknings- och utveckling
90411 Sektionen för forskning och utvärdering
90421 Sektionen för verksamhetsutveckling
98000 Externa forskningsprojekt
98001 Forskning och utvärdering
98002 Verksamhetsutveckling

 HR

90500 Avdelningsdirektör HR-avdelningen
90511 Sektionen för arbetsgivarpolitik
90521 Sektionen för kompetenscenter
90531 Sektionen för kompetensförsörjning och arbetsmiljö
90550 Centrala fackliga företrädare
90560 Nationellt huvudskyddsombud

It- och digitaliseringsavdelningen

90600 Avdelningsdirektör It- och digitaliseringsavdelningen
90610 Sektionschef för drift och användarstöd
90611 Enheten för it- och användarstöd
90612 Enheten för it-drift
90620 Sektionschef för it-utveckling och förvaltning
90621 Sektionen för it-utveckling och förvaltning

Kommunikationsavdelningen

90700 Avdelningsdirektör Kommunikationsavdelningen
90715 Sektionen för redaktionellt innehåll och externa relationer
90716 Sektionen för strategisk kommunikationsplanering

Rättsavdelningen

90800 Avdelningsdirektör Rättsavdelningen
90811 Sektionen för informationsförsörjning
90821 Sektionen för myndighetsjuridik
90831 Sektionen för verksamhetsjuridik

Säkerhetsavdelningen

90900 Avdelningsdirektör Säkerhetsavdelningen
90901 Säkerhetsansvariga institutioner
90910 Sektionschef för strategisk och operativ säkerhet
90911 Sektionen för strategisk och operativ säkerhet
90912 Enheten för verksamhetsstöd säkerhet
90921 Sektionen för verksamhets- och personskydd

Ungdomsvårdsavdelningen

93100 Avdelningsdirektör Ungdomsvårdsavdelningen
93110 Sektionschef för kapacitet och placering
93111 Enheten för kapacitet och LSU
93112 Enheten för placering
93121 Sektionen för Skola
93130 Sektionschef för verksamhetsstöd ungdomsvård
93131 Enheten för verksamhetsstöd ungdomsvård

Missbruksvårdsavdelningen

96100 Avdelningsdirektör Missbruksvårdsavdelningen
96111 Sektionen för verksamhetsstöd missbruksvård

Fordon

98700 Centralt ägande - Fordon

Kontakt

Redovisningsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

redovisningdirekt@stat-inst.se

Dela sidan med andra