Publikationer

SiS-rapporter med gult omslag mot en orange vägg

I  SiS uppdrag ingår att svara för metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.

Vi satsar varje år cirka 20 miljoner kronor på forskning och utveckling. Det är fristående forskare vid universitet och högskolor som bedriver forskningen. SiS publicerar resultaten i form av rapporter med forsknings- och uppföljningsresultat. Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen på våra institutioner och leds oftast av en vetenskaplig ledare med relevant akademisk kompetens.

Beställ rapporter i webbshopen

Du kan beställa eller ladda ner rapporter i serien Institutionsvård i fokus i vår webbshop. Där finns också rapporter i våra tidigare rapportserier. I webbshopen hittar du också utbildningsmaterial som SiS har publicerat.

Beställ rapporter i webbshopen

Rapportserien Institutionsvård i fokus

Rapportserien Institutionsvård i fokus omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer.

Tidigare rapportserier 

Resultat från tidigare forskning och utvecklingsprojekt kan du läsa eller ladda ner på sidan Äldre publikationer.

Dela sidan med andra