Utbildningsmaterial

Här ser du utbildningsmaterial från SiS som går att beställa eller ladda ner via vår webbshop.

Följ länken till webbshoppen och beställ det tryckta utbildningsmateriaetl genom att lägga det i varukorgen. Momsen är inräknad i priset, men porto- och faktureringskostnader tillkommer.

Beställ utbildningsmaterial

 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis, Manual

  Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för förvaltning och utveckling av den svenska versionen av ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis – och tog som ett led i det arbetet fram denna manual 2010.

  ADAD är en standardiserad intervju utvecklad i USA av Friedman och Utada 1989, översatt och anpassad till svenska förhållanden av SiS. ADAD riktar sig till unga människor med social problematik och omfattar olika livsområden; fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. ADAD kan användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, men också som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument (för mer information om ADAD, se Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004).

  Denna manual har tagits fram av SiS. Manualen inleds med anvisningar för hur SiS arbetar med ADAD, genomförandet av intervjun, generella svarsalternativ, skattningsförfarande och återkoppling. Därefter följer särskilda anvisningar för intervjufrågorna. Genom att anvisningarna följs förstärks kvaliteten och tillförlitligheten av intervjun och möjligheten att jämföra resultat underlättas. Anvisningar gällande administrativa frågor och bakgrunduppgifter är anpassade för SiS specifika behov. Användare utanför SiS kan ha andra krav och får då komplettera med egna frågor och anvisningar.

  Utbildning krävs för att använda ADAD inskrivningsintervju

  En förutsättning för att få använda ADAD inskrivningsintervju är att den som utför intervjun är väl förtrogen med intervjuformulär och manual, och har gått en särskild utbildning som omfattar minst två dagar. Utbildningen ger intervjuaren riktlinjer för genomförande, intervjuarträning, praktisk tillämpning, kodning av intervjun, skattningsförfarande och återkoppling till den unge.

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

 • Att leda normkritiska samtalsgrupper

  SiS handbok för samtalsledare.

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

 • Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS

  Ett forskningsbaserat metodmaterial för sex- och samlevnadskunskap, riktat till tjejer och killar som vistas inom SiS. Materialet är främst tänkt att användas av pedagoger men kan även användas av sjuksköterskor eller psykologer i samtal med de unga om sex  och relationer.

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

Dela sidan med andra