ADAD:s nio delområden

 1. Fysisk hälsa

  Frågorna om fysisk hälsa ger en uppfattning om den unges behov av medicinsk behandling samt information om eventuella kroniska problem och medicinering. ADAD innehåller en checklista över de vanligare medicinska problemen.
 2. Skola

  Frågor om genomgången utbildning, aktuell skolstatus samt eventuella skolproblem.
 3. Arbete

  Frågor om den unges arbetslivserfarenheter och den aktuella situationen.
 4. Fritid och vänner

  Frågorna berör den unges relationer till kamrater, eventuella konflikter samt om han eller hon har några erfarenheter av konflikter med det motsatta könet.
 5. Familj – bakgrund och relationer

  Här mäts kvaliteten på den unges familjerelationer och familjeproblem. Det handlar om positiva och negativa roller, uppgifter i hemmet, beteende hemma samt föräldrarnas sätt att bemöta den unges beteende.
 6. Psykisk hälsa

  Här finns en lång checklista på emotionella reaktioner och symptom som kan förekomma hos ungdomar. Frågorna kartlägger också aktuell status och tidigare problem.

 7. Brottslighet

  Frågor om inblandning i brott, nu och tidigare. Inkluderat är en lista över olika slags brott.
 8. Alkohol

  Debut, alkoholvanor samt eventuella problem förknippade med alkohol.
 9. Narkotika

  Frågor om vilka preparat den unge har prövat, vilka han eller hon har använt mer regelbundet samt eventuella problem som är förknippade med dessa droger.

Dela sidan med andra