DOK:s frågeområden vid inskrivning

 1. Behandlingskontakt

  Uppgifter om tidigare insatser, såväl tvångsvård som frivillig vård.
 2. Alkohol och andra droger

  Klientens anvädning av alkohol, narkotika och narkotikaklassade läkemedel - omfattning, varaktighet och aktualitet samt behandlingsinsatser.
 3. Hälsa

  Somatisk och psykisk hälsa. Syftet är att kartlägga de hälsoproblem som kan påverka livssituationen och klientens mottaglighet för insatser.
 4. Kriminalitet

  Brottslighet, kontakt med rättsväsendet och aktuell inblandning i kriminalitet samt utsatthet för kriminalitet.
 5. Uppväxt

  Syftet är att få en dokumentation av klientens bakgrund som senare kan ha betydelse för utredning och behandlingsplanering.
 6. Relationer

  Frågor om hur klienten upplever sin familjesituation, sina relationer och sitt sociala nätverk - både aktuella och tidigare relationer.
 7. Boende

  Aktuellt boendesituation och tidigare erfarenheter av boende som kan ha betydelse vid utredning och behandlingsplanering.
 8. Utbildning och försörjning

  Utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och aktuell försörjning.
 9. Sysselsättning och fritid

  Syftet är att se om det finns någon positiv aktivitet som klienten kan återuppta eller börja med.
 10. Avslutande frågor

  Öppna frågor där klienten får resonera kring sitt drogbruk och sätta upp mål för sin alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsanvändning.

Dela sidan med andra