Du har rätt att klaga på vården

Illustration: Karin Söderqvist

Du, dina anhöriga, vårdnadshavare eller din socialsekreterare har alltid rätt att klaga direkt till SiS. Du kan till exempel klaga till din kontaktperson, institutionschefen, rektor, lärare eller någon annan på hemmet.

Du kan klaga på flera sätt

Antingen genom att prata med den du vill klaga till eller skriva ett brev eller SiS egen klagomålsfunktion

 

sisvillveta.se.

Så hanteras ditt klagomål av SiS 

Där kan du skriva in ditt klagomål eller dina synpunkter så skickas de till SiS huvudkontor. Sen kommer en av SiS utredare att bedöma om det är hemmet där du är eller SiS huvudkontor som ska utreda ditt klagomål. När utredningen är klar ska du få veta vad de kommit fram till.

Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag.

Akuta ärenden

Om ditt ärende är akut, ring 112 eller besök närmaste polisstation.

Om du vill kontakta andra myndigheter

Du har också rätt att kontakta myndigheter som kontrollerar att SiS följer lagen. Till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Justitieombudsmannen (JO). Om du vill så kan vi på SiS hjälpa dig

IVO

Till inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du ringa om du vill veta mer om dina rättigheter eller berätta om något som inte fungerar som det ska. Telefonnummer 010-788 50 00.

Barn- och ungdomslinjen

IVO har ett särskilt telefonnummer för barn och ungdomar.

Telefonnummer: 020-120 06 06 (telefonsamtalet är gratis).
Öppettider: Måndag – Fredag: 09.00 och 17.00.

Om Barn- och ungdomslinjen är stängd kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också mejla till adressen beratta@ivo.se

Till JO klagar du genom att göra en anmälan

Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av SiS, eller någon i personalen, så kan du göra en anmälan till  Justitieombudsmannen, JO. JO kontrollerar att vi på SiS följer lagen i vårt arbete.

www.jo.se finns ett webbformulär som du kan använda. Du kan också skicka din anmälan per post till:
Riksdagens ombudsmän JO, Box 1632, 103 26 Stockholm.

SiS dataskyddsombud och IMY hanterar klagomål angående personuppgifter

Om du tycker att en personuppgift som handlar om dig är fel eller vill att något ska ändras kan du vända dig till institutionschefen eller SiS dataskyddsombud mejladress: dso@stat-inst.se.

Här kan du läsa mer om personuppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information finns på www.imy.se.

Dela sidan med andra