Låst avdelning

Illustration: Karin Söderqvist

Vad?

Vi får ge dig vård på en låst avdelning.

Varför?

Om det är nödvändigt för att du ska kunna avtjäna ditt straff. Om det behövs av hänsyn till din och andra ungdomar eller personalens säkerhet.

Hur länge?

Så länge det behövs. Det betyder att vi hela tiden ska pröva möjligheten till vård i öppnare former, vilket kan innebära en förflyttning från låst avdelning. Ett beslut om vård på låst avdelning gäller som längst i två månader, men tiden kan förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

När du är på en låst avdelning har du rätt att vara utomhus, delta i aktiviteter och gå i skolan på ungdomshemmet.

Dela sidan med andra