Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Tillgänglighet och anpassning

SiS webbplats följer så långt det är möjligt de regler som finns för tillgänglighet i WCAG 2.0. Det gäller tekniskt, innehållsmässigt och layoutmässigt.

Webbplatsen ska vara användbar och tillgänglig för alla, vilket bland annat innebär att den ska vara lättnavigerad och användarvänlig. Den ska vara aktuell, lättillgänglig, förståelig och anpassad.

Anpassa webbplatsen

SiS har ingen egen Anpassa-funktion på webbplatsen eftersom anpassningarna riskerar att störa användarens egna inställningar. Det är lätt att anpassa webbläsarens egna inställningar så att du till exempel kan få högre kontrast eller större text.

Du kan ändra textstorlek i webbläsarens menyer under Visa-menyn. Där väljer du antingen "Textstorlek", "Öka teckensnitt", "Minska teckensnitt" eller "Zoomfaktor", beroende på vilken webbläsare du har.

Anpassa kontraster och färger gör du under webbläsarens Verktyg-meny. Välj "Internetalternativ" och antingen "Teckensnitt" eller "Färger" under "Allmänt".

Se hjälptexterna för din webbläsare för mer information.

Stöd för hjälpmedel

Sidorna ska ge stöd för de hjälpmedel som används av personer med funktionshinder. Till exempel kan du via tangentbordets tabbtangent ”tabba” dig fram mellan sidans länkar.

Lättläst svenska

På SiS webbplats finns basinformation på lättläst svenska om myndighetens verksamhet. De lättlästa texterna når du från länken Lättläst i sidhuvudet.

Teckenspråk

Länken Teckenspråk i sidhuvudet tar dig till till informationsfilmer på teckenspråk.

Andra språk

Länken Other languages i sidhuvudet leder till information om SiS på andra språk.

Synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen. Synpunkter skickar du till SiS kommunikationsavdelning.