Tillgänglighet och anpassning

SiS mål är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa regelverket WCAG 2.1 AA. Utifrån det är vårt mål att innehållet på webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av att alla användare, oavsett exempelvis funktionsnedsättningar eller hjälpmedel.

SiS tillgänglighetsredogörelse

Anpassa webbplatsen

SiS har ingen egen Anpassa-funktion på webbplatsen eftersom anpassningarna riskerar att störa användarens egna inställningar. Det är lätt att anpassa webbläsarens egna inställningar så att du till exempel kan få högre kontrast eller större text.

Du kan ändra textstorlek i webbläsarens menyer under Visa-menyn. Där väljer du antingen "Textstorlek", "Öka teckensnitt", "Minska teckensnitt" eller "Zoomfaktor", beroende på vilken webbläsare du har.

Anpassa kontraster och färger gör du under webbläsarens Verktyg-meny. Välj "Internetalternativ" och antingen "Teckensnitt" eller "Färger" under "Allmänt".

Se hjälptexterna för din webbläsare för mer information.

Stöd för hjälpmedel

Sidorna ska ge stöd för de hjälpmedel som används av personer med funktionshinder. Till exempel kan du via tangentbordets tabbtangent ”tabba” dig fram mellan sidans länkar.

Lättläst svenska

På SiS webbplats finns basinformation på lättläst svenska om myndighetens verksamhet. De lättlästa texterna når du på sidan Lättläst eller från länken "Lättläst" i sidhuvudet.

Teckenspråk

Länken Teckenspråk i sidhuvudet tar dig till till informationsfilmer på teckenspråk.

Andra språk

Länken Other languages i sidhuvudet leder till information om SiS på andra språk.

Synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, du kan mejla dina synpunkter till SiS kommunikationsavdelning.

Dela sidan med andra