Vård i stället för fängelse

Det finn en lag som säger att ungdomar mellan 15 och 17 år

kan få vård på ungdomshem i stället för att vara i fängelse.

De har i en domstol blivit dömda för brott enligt lagen LSU,

lagen om sluten ungdomsvård.

 

Hur länge den unga människan ska stanna på ungdomshem

beror på vilket brott han eller hon har gjort.

Det kan vara allt mellan 2 veckor och 4 år.

 

Det är kommunens socialtjänst som har ansvar för de här ungdomarna.

Dela sidan med andra