Vård för ungdomar

Det kan bero på två olika saker att ungdomar mellan 12 och 21 år

måste få vård på ungdomshem.

Det kan vara så att föräldrarna inte klarar att ta hand om sitt barn.

Det kan också bero på att en ung människa skadar sig själv.

Det kan till exempel vara att han eller hon begår brott

eller missbrukar alkohol eller narkotika.

 

När en ung människa har problem kan kommunens socialtjänst

prova olika sätt att hjälpa.

Barnet kan till exempel bo hos en annan familj en tid.

Men om barnet har det mycket dåligt

och om barnet och föräldrarna säger nej till att få hjälp

så kan kommunen tvinga barnet att bo på ett ungdomshem.

Det är en domstol, förvaltningsrätten, som bestämmer

om barnet ska vårdas enligt LVU,

lagen om vård av unga.

 

När barnet kommer till ungdomshemmet undersöker personalen

vilka problem barnet har och vilken hjälp barnet behöver.

Det tar ungefär två månader.

Varje barn får en egen plan för vad han eller hon behöver hjälp med.

En del barn bor på ungdomshem bara en kort tid.

Andra barn måste bo kvar i flera år.

 

Det är viktigt att barnen får gå i skolan.

På ungdomshemmen får de studera i små grupper.

På alla ungdomshem finns grundskola.

På en del ungdomshem finns det också gymnasieskola.

Unga människor med svåra problem behöver trygghet

och vuxna människor som de kan lite på.

Därför finns det många vuxna som arbetar på ungdomshemmen.

 

Meningen med vården på ungdomshemmet är att barnet

ska kunna flytta hem till sin familj igen

eller kunna bo i en egen lägenhet.

Kommunens socialtjänst ska varje halvår undersöka hur det går

och om barnet ska fortsätta att tvingas till vård.

Dela sidan med andra