Lättläst information till ungdomar om personuppgifter och covid-19

Lättläst information om hur SiS hanterar dina personuppgifter med anledning av covid-19

Du har säkert hört på tv eller läst på nätet om den smittsamma sjukdomen covid-19.

Du kanske till och med känner någon som har haft sjukdomen.

Vi vill inte att ungdomar eller personal ska bli sjuka och måste därför hindra att smitta sprids på ungdomshemmet. Då kan vi behöva hantera dina personuppgifter.

Den här texten handlar om hur vi gör det.

Om du är orolig för att du själv ska bli smittad ska du prata med personalen på ditt ungdomshem.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel en persons namn, personnummer och adress.

Vissa personuppgifter är känsliga uppgifter, till exempel om en person har någon sjukdom.

Vilka personuppgifter kan vi behöva hantera?

Det här är några personuppgifter om dig som vi kan behöva hantera:

• om du har symptom på covid-19, till exempel feber eller hosta

• om du har träffat någon som har haft till exempel feber eller hosta

• om du har träffat en person som fått veta av en läkare att han/hon är smittad med covid-19

• uppgifter om att du inte är smittad

• uppgifter om att du tillhör en så kallad riskgrupp. De flesta som tillhör en riskgrupp är över 70 år och har andra allvarliga sjukdomar

• uppgifter om den sjukvård du behöver

Varför behöver vi hantera dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina och andra ungdomars personuppgifter för att hindra smitta från att spridas på ungdomshemmen.

När du placeras hos oss behöver vi därför få veta om du kan vara smittad med covid-19. De uppgifterna får vi från din socialnämnd.

Vi behöver hantera personuppgifterna för att du ska få den vård du behöver på institutionen och för att du ska få vård på vårdcentral eller sjukhus om du har blivit smittad.

Om du ska placeras på ett annat ungdomshem eller behöver vård i enskildhet måste vi också hantera dina personuppgifter.

Personuppgifterna behövs också för att vi ska kunna ge dig den skolundervisning du har rätt till.

Var sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i din journal. Där kommer de alltid att finnas, även efter att du har skrivits ut från ungdomshemmet.

Det är arkivlagen som bestämmer att uppgifterna i journalen ska arkiveras för all framtid.

Det är bara den personal som behöver dina personuppgifter för sitt arbete som får hantera dem.

Personalen har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta vad som står i din journal för personer som inte har rätt att veta det.

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

I en lag som heter dataskyddsförordningen står det om rätten att hantera personuppgifter.

Där finns regler om hur vi får hantera dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller dem.

Du har rätt att en gång om året få veta vilka uppgifter vi har om dig.

Du har rätt att be oss att ändra eller ta bort uppgifter om dig som du tycker är fel. Uppgifter som finns i din journal får vi inte ta bort.

Om du vill att vi ska göra något av detta ska du prata med någon i personalen.

Då måste vi fatta ett beslut och berätta för dig vad vi har beslutat.

Om du har frågor om rättigheterna kan du kontakta SiS dataskyddsombud via e-post dso@stat-inst.se eller telefonnummer 010-453 40 00.

Vem ska du kontakta om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter?

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet som kontrollerar att vi följer reglerna.

Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via e-post imy@imy.se.

Du kan också ringa Integritetsskyddsmyndigheten på telefonnummer 08-657 61 00.

Dela sidan med andra