E-handelssystemet Proceedo

Enlig regeringens förordning ska SiS som statlig myndighet göra beställningar elektroniskt. E-handel ska leda till att sänka myndighetens kostnader, effektivisera inköpsprocesserna samt öka kvaliteten och avtalstroheten i myndighetens inköp.

SiS använder sig av e-handelssystemet Proceedo, vilket innebär att hela inköpsprocessen (beställning, leverans, varumottagning och fakturering) sker elektroniskt. Information om priser och avtalade produkter finns lätt tillgänglig i systemet.

Vid beställning skapas en inköpsorder som godkänns och konteras innan den skickas till leverantören. När varan/tjänsten levereras görs en leveranskvittering i systemet för att säkerställa att priser och levererade kvantiteter överensstämmer med det som beställts. När fakturan anländer matchas den mot inköpsorder och leveranskvittens. Om uppgifterna på fakturan stämmer går den direkt för betalning.

Leverantörsanslutningar i Proceedo

Som leverantör kan man anslutas till Proceedo på följande sätt:

Kataloger

Egenhanterad katalog:

Lämpar sig för anslutning av ett mindre antal artiklar. Katalogen importeras in i Proceedo via ett excelark. Det ger leverantören möjlighet att lägga upp en produktkatalog utan att vara elektroniskt integrerad.

Elektronisk integrerad katalog:

Lämplig för anslutningar av ett större sortiment och ger även en möjlighet att få en tydligare kontroll över de förändringar som sker vid uppdateringar av sortiment och priser. Katalogen integreras på något av de kommunikationssätt som Proceedo stödjer.

Punch Out

En integration mellan Proceedo och leverantörens webbshop. Lämpar sig för anslutningar med ett större antal artiklar där det finns ett behov av att sortiment och priser kan uppdateras med korta intervaller.

Formulär

Beställningar skapas och skickas via ett unikt formulär till leverantören med överenskommen information. Formulär kan även skrivas ut och användas som rekvisition.

Kontakt

Frågor om e-handel

support.e-handel@stat-inst.se

Dela sidan med andra