Om SiS diarium

I SiS diarium kan du hitta myndighetens ärenden. De är allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.

Vad är ett diarium?

Ett diarium är ett register där myndighetens ärenden registreras. I diariet antecknar myndigheten handlingar som kommer in , till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. På så sätt får myndigheten överblick över sina ärenden. I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, exempelvis brev, e-post, fax och anteckningar. Denna nätversion av SiS diarium innehåller inga handlingar och endast vissa uppgifter om SiS ärenden. Information om hur du gör för att ta del av handlingar till ett visst ärende hittar du längre ner på sidan under rubriken Ta del av en allmän handling.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i all offentlig verksamhet. Den innebär en rätt för alla att ta del av allmänna och offentliga handlingar som kommer in till eller upprättas vid myndigheter.

Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i varje enskilt fall pröva om de begärda uppgifterna kan lämnas ut.

Personuppgifter

Alla diarier och de flesta allmänna handlingar innehåller personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar när och hur det är tillåtet att hantera personuppgifter.

Om du vill veta om SiS behandlar några personuppgifter om dig kan du kontakta SiS Dataskyddsombud.

Ta del av en allmän handling

Om du vill ta del av en allmän handling bör du i första hand vända sig till SiS registrator. Det är alltid gratis att ta del av handlingen , men om du begär en kopia kan vi ta ut en avgift för detta.

Överklaga sekretessbeslut

Om myndigheten beslutar att inte lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga beslutet. Myndigheten ska informera dig om hur du överklagar.

Kontakta registrator

Du når SiS registrator på telefon 010-453 40 00 (växel) eller via e-post: registrator@stat-inst.se

Dela sidan med andra