SiS i sociala medier

Vi finns i sociala medier för att underlätta rekrytering av medarbetare samt för att berätta om vår verksamhet och vårt uppdrag.

Du hittar SiS på Facebook och LinkedIn.

Facebook

SiS har 21 ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. På Facebook berättar vi om våra medarbetares arbetsvardag.

SiS på Facebook

LinkedIn

På LinkedIn publicerar vi nyheter, debattartiklar, behandling och forskning. Vi berättar även om medarbetarnas arbetsvardag.

SiS på LinkedIn

SiS ordningsregler för sociala medier Inlägg ska hålla sig till sakfrågan och hålla en god ton. På grund av sekretess kommer vi inte att svara på enskilda ärenden eller frågor som rör enskilda personer. Visa eventuella debattmotståndare respekt. Vi raderar inget av det som skrivs av dig eller någon annan, med undantag för aktiviteter på sidan som:

  • inte håller god ton
  • avviker för mycket från inläggets sakfråga
  • bryter mot svensk lag eller mot Facebooks regler
  • innehåller känsliga personuppgifter eller är stötande, uppviglande eller kränker enskildas personliga integritet
  • saknar relevans för sidans ämne
  • anses vara spam; spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare
  • kommer från en uppenbart falsk avsändare (till exempel med påhittat namn)
  • huvudsakligen är ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Statens institutionsstyrelse, upprepade brott mot dessa regler kan leda till blockering av funktioner eller åtkomst till sidan

Om du ser något som bryter mot dessa regler får du gärna anmäla det med hjälp av Facebooks egen funktion. Tänk på att om du lämnar en kommentar eller gör ett inlägg så blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Det du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det. Vissa inlägg kan komma att diarieföras, d.v.s. inläggen registreras och sparas. När du kontaktar SiS via sociala medier så överförs information och personuppgifter också till företaget som driver Facebook som i sin tur kan komma att vidarebefordra uppgifterna till länder utanför EU. Därför rekommenderar vi att inte skicka känslig information via sociala medier. Ta istället kontakt med registrator@stat-inst.se

Här hittar du information om SiS behandling av personuppgifter:
Så hanterar SiS personuppgifter

Dela sidan med andra