Kompetensförsörjning

Vad menar vi när vi pratar om kompetensförsörjning och vad är nyttan att arbeta med det?

Syftet med kompetensförsörjning är att säkerställa att SiS har den kompetens vi behöver och kan behålla den för att kunna genomföra vårt uppdrag och uppnå målen för verksamheten. Kompetensförsörjning kan gälla alla typer av kompetens, i vissa fall handlar det om att skaffa eller ersätta snäv specialistkompetens, i andra om mer generell eller administrativ kompetens.

För att skapa bättre förutsättningarna att bedriva ett långsiktigt och strukturerat arbete har SiS tagit fram en kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tidsperioden 2022-2024. Det finns en tydlig koppling mellan SiS strategiska mål och kompetensförsörjningsplanen.

ARUBA- modellen - ett stöd i myndighetens kompetensförsörjningsprocess

Kompetensförsörjning kräver ett ständigt strategiskt och operativt arbete med de olika områdena inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla, den så kallade ARUBA-modellen.

I syfte att stödja myndighetens kompetensförsörjningsprocess på både kort och lång sikt kommer modellen att implementeras i verksamheten för att bli en naturlig del i myndigheten övriga styrning och uppföljning.

 

Dela sidan med andra