Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • Avdelning på Nereby stängs


  Nyhet

  Avdelningen Hällen på SiS ungdomshem Nereby i Kungälv stängs efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelningen är en låsbar akut- och utredningsavdelning.

 • Fritagning på SiS ungdomshem Ljungbacken


  Nyhet

  Strax efter klockan 20 måndag kväll skedde en fritagning på ungdomshem Ljungbacken utanför Uddevalla. Ungdomen, som är placerad enligt LVU, har fått hjälp utifrån av två maskerade personer som har kört fram till institutionsområdet med en bil. De har sedan krävt att ungdomen ska följa med dem.

 • Regeringen släpper restriktionerna – hur påverkar det arbetet på SiS?


  Nyhet

  Från och med 29 september påbörjas en gradvis återgång till vanliga rutiner runt om i landet. Pandemin är inte över och framför allt på våra ungdomshem och LVM-hem behandlas fortfarande en stor del ovaccinerade personer. De medarbetare som haft möjlighet att jobba hemifrån kommer att påbörja en successiv återgång till kontoret.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.