Aktuellt

 • SiS begär ökade anslag och resurser för att möta behoven


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) begär i en hemställan ökade resurser på upp till 141 miljoner kronor för åren 2023–2026. Det ökade ekonomiska anslaget krävs för att SiS ska kunna utveckla en trygg och säker tvångsvård på samtliga SiS-hem.

 • Platsansökan renodlas till två val för ungdomsvården


  Nyhet

  Nu renodlas den elektroniska platsansökan (EPA) för SiS ungdomsvård. Från 22 maj kan socialtjänsten välja antingen Mottagning- och behovsbedömning eller Behandlingsplacering.

 • Avvikning från SiS ungdomshem Nereby


  Nyhet

  Under måndag eftermiddag den 8 maj avvek två LVU-placerade ungdomar från Statens institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem Nereby i Göteborgsområdet. SiS begärde omedelbart handräckning av Polisen.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.