Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • Klarälvsgården ska få högsta säkerhetsklassning


  Nyhet

  SiS har beslutat om en femårig plan för säkerhetsklassning av myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Beslutet innebär att Klarälvsgården, som tredje ungdomshem, planeras att uppnå högsta säkerhetsklassning under 2025.

 • SiS i stabsläge på grund av platsbristen


  Nyhet

  SiS kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

 • SiS föreläser på internationell MI-konferens


  Nyhet

  Just nu pågår konferensen ICMI – en konferens om MI, motiverande samtal. SiS är på plats och föreläser om en pågående pilotstudie.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.