Aktuellt

 • Utveckling genom samverkan kan ge bra resultat


  Nyhet

  Stärkt samverkan mellan SiS och Haninge kommun ska på sikt minska antalet placeringar på SiS, korta vårdtiderna och förbättra utslussning och hemflytt för placerade barn och unga.

 • SiS söker de som kan och vill stå kvar för de mest utsatta


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) lanserar en omfattande rekryteringssatsning för att locka trygga och stabila medarbetare. Vi behöver fler som vill bidra till myndighetens viktiga uppdrag att tydligt och tålmodigt stå kvar för dem som behöver det allra mest, de mest utsatta, sårbara och utåtagerande i samhället.

 • Sök forskningsmedel – årets utlysning är öppen!


  Nyhet

  Nu kan du söka medel för att forska om vård och behandling av ungdomar och klienter placerade på SiS. I år är fokus på studier om målgruppsanpassad vård, samverkan med andra aktörer, och insatser mot gängkriminalitet. Ansök senast den 29 februari 2024.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.