Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention


  Nyhet

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med underlag till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i samverkan med Statens institutionsstyrelse och andra berörda myndigheter.

 • SiS generaldirektör kommenterar fritagning


  Nyhet

  Under tisdagen fritogs en ungdom dömd till sluten ungdomsvård, under en kortare vistelse utanför institutionen. Utevistelsen var planerad och följde den lagstiftning som gäller för unga brottslingar.

 • Besöksrestriktioner beslutas för varje institution


  Nyhet

  Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.