Aktuellt

 • Ökat samarbete har gett effekt inom ungdomsvården


  Nyhet

  Under den senaste veckan har antalet barn och unga som väntar på en SiS-placering inom LVU nästan halverats, från 58 till 31 stycken. SiS har i nuläget inga yngre pojkar som väntar på placering. Gemensamt med de tre storstadskommunerna tar nu SiS ytterligare ett krafttag för att säkerställa att alla tänkbara åtgärder vidtas för att kunna möta behovet.

 • Regeringen förstärker ledningskapaciteten inom SiS


  Nyhet

  Idag fattade regeringen beslut om att förstärka ledning och styrning på Statens institutionsstyrelse, genom tillsättandet av en överdirektör. Det sker genom en förändring av myndighetens instruktion.

 • Amila Srabovic blir SiS nya missbruksvårdsdirektör


  Nyhet

  Måndagen den 26 augusti tillträder Amila Srabovic som ny missbruksvårdsdirektör för Statens institutionsstyrelse. Amila kommer närmast från Stiftelsen Stora Sköndal, där hon varit områdeschef för stöd och omsorg.

Till arkiv

Om SiS

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.