Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • SiS skolplan ett stöd för fortsatt skolgång


  Nyhet

  Nu finns en skolplan för ungdomar i gymnasieåldern inom SiS. Genom att visa för mottagande skolor vilken utbildning eleverna har fått på SiS blir den ett stöd för fortsatt skolgång.

 • SiS en allt mer attraktiv arbetsgivare


  Nyhet

  SiS fortsätter att klättra på listorna över attraktiva arbetsgivare. I rekryteringsföretaget Ranstads senaste undersökning hamnar vi på femtonde plats, att jämföra med plats 20 i fjol.

 • Starkare ramar för SiS skola


  Nyhet

  Starkare ramar och höga förväntningar men med möjlighet till ytterligare förbättring, konstaterar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning av SiS skola.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.