Aktuellt

 • SiS tjänstekläder redo för införande


  Nyhet

  SiS påbörjar nu införandet av tjänstekläder. Implementeringen kommer att ske stegvis och inleds på fyra institutioner innan sommaren.

 • Viktig rapport för SiS fortsatta arbete


  Nyhet

  I rapporten ”Vem ska tro på mig?” har barnrättsorganisationerna Barnrättsbyrån och Childhood kartlagt förekomst och typ av sexuella övergrepp mot barn placerade på SiS de senaste åren. Som myndighet välkomnar vi rapporten, och tar med oss dess viktiga slutsatser i det fortsatta arbetet.

 • SiS ungdomshem måste få kraftigt ökade resurser


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) vårdar samhällets allra mest utsatta. Av de runt 30 000 barn och unga som får vård utanför hemmet varje år kommer drygt 1 000 till SiS 21 särskilda ungdomshem. Den förväntansbild och de krav som ställs på SiS är höga, och det med all rätt.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.