Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • Utökade anslag för SiS i budgetpropositionen


  Nyhet

  I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås 100 miljoner kronor extra till Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom föreslås 484 miljoner kronor för subventionering av kommunernas LVU-placeringar. De utökade anslagen väntas leda till stärkta utvecklingsmöjligheter och förbättrad planering för myndigheten kommande år.

 • Ny chef på Ljungbacken i Uddevalla


  Nyhet

  Marcus Sundberg är från den 1 september ny institutionschef på SiS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla. Han kommer närmast från en tjänst som förbundsdirektör för räddningstjänsten i Södra Bohuslän.

 • Ny chef på Gudhemsgården


  Nyhet

  Ulrika Hermansson är sedan den 1 augusti ny institutionschef på Statens institutionsstyrelses (SiS) LVM-hem Gudhemsgården i Falköping.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.