Aktuellt

 • Viktiga framsteg för SiS under 2023


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Ett för myndigheten prövande år har samtidigt inneburit positiva resultat, bland annat i form av betydligt färre avvikningar samt minskat hot och våld mot medarbetarna inom ungdomsvården.

 • SiS arbete med att förhindra sexuella övergrepp fortsätter


  Nyhet

  För att stärka myndighetens förebyggande arbete mot sexuella övergrepp implementeras nu en tydlig instruktion som ska ge SiS förutsättningar att arbeta rätt utifrån gällande forskning och lagstiftning.

 • SiS nominerar ungdomsvårdsdirektör till expert i regeringens utredning


  Nyhet

  Malin Östling, direktör för ungdomsvården nomineras som SiS expert i regeringens utredning av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.