Aktuellt

 • Aktuell forskning presenterades på SiS FoU-dag


  Nyhet

  SiS pågående forskning, en effektiv behandlingsmodell och utvärdering av vårdkonceptet SFA inom ungdoms- och LVM-vården. Se filmen från SiS FoU-dag 2023.

 • Instruktion för placering ska ge ökad kunskap


  Nyhet

  Nu finns en tydlig och överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem. Instruktionen ska ge ökad kunskap i hela SiS och en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet.

 • Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen


  Nyhet

  Tisdag 31 januari överlämnades samsjuklighetsutredningens slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att tvångsvård vid missbruk och beroende i framtiden ska bedrivas på ordinarie psykiatriska slutenvårdsavdelningar i regionernas regi.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.