Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • SiS vill ha kvar LSU


  Nyhet

  DN har publicerat en artikel och intervju med Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder. Rubriken och ingressen kan felaktigt tolkas som att SiS tycker det är bra om Kriminalvården tar över LSU-verksamheten. Så är inte fallet.

 • Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk


  Nyhet

  Under hösten startar en ny forskningsstudie som ska undersöka vilka utmaningar SiS ställs inför vid vård av unga med anknytning till kriminella nätverk och hur de unga själva ser på motivation och viljan till förändring.

 • SiS ledningsgruppers arbete ska utvecklas


  Nyhet

  Nu inleds ett arbete för utveckling av alla ledningsgrupper inom SiS. Målet är att stärka ledning och styrning på alla nivåer inom myndigheten.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.