Aktuellt

 • FoU-dag lyfte SiS-finansierad forskning


  Nyhet

  Forskningen har stor betydelse för SiS verksamhet. På SiS årliga forsknings- och utvecklingsdag, FoU-dagen, delade flera forskare med sig av sina studier och forskningsprojekt.

 • Ny hälso- och sjukvårdsorganisation inom SiS


  Nyhet

  Nu skapas en ny hälso- och sjukvårdsorganisation inom SiS. Syftet är att kvalitetssäkra en patientsäker och likvärdig hälso- och sjukvård för barn, unga och klienter inom SiS.

 • "Kan jag, kan du": SiS unga berättar 2024 är här


  Nyhet

  Varje år skriver de unga om sin tid på Statens institutionsstyrelse, om livet före SiS, och om tankarna på en framtid efter SiS. Nu är årets bok ute för 16:e gången med nyskrivna texter i "Kan jag, kan du".

Till arkiv

Om SiS

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.