Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • SiS erbjuder två nya tjänster till kommunerna


  Nyhet

  Från och med januari 2022 inför Statens institutionsstyrelse två nya tjänster, Mottagning och behovsbedömning samt Särskilt förstärkt avdelning.

 • Akut och utredning blir mottagning och behovsbedömning


  Nyhet

  Under 2022 fortsätter en omfattande förändring inom SiS ungdomsvård. Akut- och utredningstjänsterna förenas i en gemensam verksamhet för mottagning och behovsbedömning.

 • Ökad trygghet och service på Tysslinge


  Nyhet

  Centralvakten på Tysslinge är nu på plats. Den nya funktionen är en del i arbetet med att höja säkerheten och innebär ökad trygghet och service för både medarbetare och ungdomar.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.