Aktuellt

 • Möt SiS i Almedalen 2023


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) är i Almedalen den 28–30 juni och bjuder in till ett seminarium den 29 juni om SiS del i vårdkedjan. Frågan är hur flera aktörer kan samverka för att utsatta barn och unga ska få det de behöver i vårdkedjan.

 • SiS ungdomsvård går ur stabsläge


  Nyhet

  Stabsorganisationen inom ungdomsvården hos Statens institutionsstyrelse (SiS) upphör från och med den 3 juni. Det fortsatta arbetet med att förebygga avvikningar kommer nu fortsätta ledas inom ordinarie linjeverksamhet.

 • SiS remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen


  Nyhet

  Den 31 maj skickade SiS in sitt remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen ”Från delar till helhet”. Utredningens förslag går ut på att flytta över tvångsvården inom missbruksvården till psykiatrin och SiS skulle därmed inte ha kvar det vårduppdraget. SiS anser inte att det vore bättre att flytta över ansvaret till psykiatrin och regionerna.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.