Aktuellt

 • SiS bistår Kriminalvården vid inrättandet av ungdomsfängelser


  Nyhet

  Kriminalvården har torsdag den 28 september fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ungdomsfängelser. Statens institutionsstyrelse (SiS) kommer att bistå Kriminalvården i denna process.

 • Möt oss på Socialchefsdagarna


  Nyhet

  Vi vill bidra till att förbättra vårdkedjan för barn, unga och klienter. Träffa oss på Socialchefsdagarna och prata med oss om hur vi kan skapa förändringskraft tillsammans.

 • Rymning från Sundbo


  Nyhet

  Natten mellan 16–17 september rymde fem LVU-placerade ungdomar från SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta. Fyra av ungdomarna är tillbaka och polisen söker nu efter den femte.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.