Statens Institutionsstyrelse

Det gäller livet.

Aktuellt

 • SiS ger replik på ledare i Dagens Nyheter 4 augusti


  Nyhet

  Dagens Nyheter publicerade den 4 augusti en ledare om Statens institutionsstyrelse (SiS), som man menar utgör en ”plantskola för kriminella.” Texten innehåller ett antal missuppfattningar och felaktigheter som SiS ser ett behov av att bemöta.

 • Om SVT:s granskning av avvikningar inom ungdomsvården


  Nyhet

  Sveriges Television har sänt ett inslag om att 260 avvikningar skett under året från SiS ungdomshem. En avvikning innebär ett vårdavbrott för en placerad individ, men viktiga aspekter av SiS uppdrag belystes dessvärre inte i inslaget. Inte heller vilka sakförhållanden som döljer sig bakom siffrorna.

 • Verksamhet ställs om för fler akutplatser


  Nyhet

  Mot bakgrund av den ansträngda platssituationen inom myndigheten har den nationella stabsorganisationen utrett möjligheten att föra över vissa avdelningar från missbruksvården till ungdomsvården.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.