Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Aktuellt

 • Alla på SiS ungdomshem utbildas om extremism


  Nyhet

  Nu utbildas all behandlingspersonal på SiS ungdomshem om våldsbejakande extremism.

 • Modernare reglering av SiS särskilda befogenheter


  Nyhet

  SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar. Två nya befogenheter införs och begränsningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal utvidgas så den omfattar alla elektroniska kommunikationstjänster.

 • Inget inkomstbortfall vid våld och hot


  Nyhet

  Att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats är oacceptabelt och något som SiS medarbetare inte ska behöva drabbas av ekonomiskt. Därför blir det inget inkomstbortfall för karensdag för medarbetare som blir utsatt för våld eller hot.

Till arkiv

Vår vision

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.