För socialtjänsten

På de här sidorna hittar du information och e-tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Ansök om plats på ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem

SiS placeringsenhet tar emot och handlägger ansökningar hela dygnet. Du registrerar en ansökan om plats på ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem via vår e-tjänst Platsansökan.

Läs mer om e-tjänsten Platsansökan och ansök om plats

Telefonnummer till placeringsenheten

Beredskap för akutplaceringar utanför kontorstid:

010-453 40 00 för vidare instruktioner.

Socialtjänstenkäten 

SiS arbetar regelbundet med att utvärdera kvaliteten i vården och behandlingen. Läs mer om hur detta går till och fyll i Socialtjänstenkäten.

Placeringsprocessen

Instruktion för SiS placeringsprocess är en överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem.

Instruktionens syfte är att ge ökad kunskap inom hela SiS samt skapa en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet, bland annat processbeskrivningar, rättsliga utgångspunkter och information om SiS verksamhet.

Dela sidan med andra