Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

För socialtjänsten

Du registrera ansökan om plats på ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem via vårt placeringsformulär. SiS placeringsenhet tar emot och handlägger ansökningar hela dygnet. 

Socialtjänstenkäten 

Fyll i socialtjänstenkäten via vår digitala enkät. 

Telefonnummer till placeringsenheten

Beredskap för akutplaceringar utanför kontorstid:

010-453 40 00 för vidare instruktioner.