SiS arbete för att identifiera avhoppare

Vi har tillsammans med Polismyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i landet.

Vår interna del i regeringsuppdraget är att identifiera potentiella avhoppare under placeringstiden/verkställigheten och ge stöd i avhopparprocessen. Det handlar t ex om att skapa relation och, bygga upp tillit och tillsammans med socialtjänsten möjliggöra för att den potentiella avhopparen att tar beslut i rätt riktning.

SiS har inget eget avhopparprogram men arbetar med att ta fram en struktur för att fånga upp och motivera flera barn, unga och klienter att hoppa av organiserad brottslighet.

Vi utvecklar också en gemensam hemsida med stöd till avhoppare tillsammans med övriga myndigheter i uppdraget.

Uppdraget slutredovisades 29 januari 2024. 

Relaterade länkar

SiS del i nationellt stöd för avhoppare - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet

Myndighetsgemensam hemsida: Avhoppare | Polismyndigheten (polisen.se)

Dela sidan med andra