SiS del i nationellt stöd för avhoppare

I arbetet med avhoppare har Statens institutionsstyrelse, SiS, tagit fram ett metodstöd för att identifiera och motivera potentiella avhoppare från kriminella miljöer. Det myndighetsövergripande arbetet redovisas i en slutrapport som Polismyndigheten, Socialstyrelsen, SiS och Kriminalvården lämnade till regeringen den 29 januari.

Uppdraget vad gäller avhoppare kan sägas utgöra grunden till en ”avhopparresa”. Målet är att SiS ska bidra till att motivera ungdomen till en påbörjad förändringsprocess mot ett avhopp och parallellt i processen görs alltid bedömningar av säkerhet, skydd och risker.

– Vi har en unik möjlighet att påverka ungdomen när den är hos oss på SiS. Arbetet bygger på att skapa relation och tillit. Att hoppa av och bryta med sitt tidigare kriminella liv ställer höga krav på den potentiella avhopparen, säger Catrine Kaunitz, projektledare på SiS.

SiS mål är att alla placerade inom SiS som har begått grova brott, i eller i närheten av miljöer kopplade till organiserad brottslighet, ska ses som potentiella avhoppare även om ungdomen inte är där än.

Det fortsatta arbetet på SiS ungdomshem 

I metodstödet beskrivs en struktur för ett motiverande arbete som bygger på att skapa relation och tillit. Utbildning och implementering av metodstödet på SiS ungdomshem pågår, och kommer att fortsätta under 2024.

Det övergripande syftet med SiS arbete är att fler barn och unga inom SiS ska få avhopparstöd via socialtjänsten. Ett konkret mål är att ungdomen medan den är kvar på SiS väljer att ha kontakt med polisen för bedömning av om hen uppfyller kriterierna för att omfattas av stödet till avhoppare.

Fortsatta utvecklingsområden

Nu är regeringsuppdraget formellt avslutat och har resulterat i en grundläggande nationell struktur för stöd till avhoppare.

– Vår del med metodstödet ska bidra till det gemensamma arbetet. Att vi samverkar till hundra procent, SiS, Polismyndigheten och socialtjänsten, det är otroligt viktigt, säger Catrine Kaunitz, projektledare på SiS.

Slutrapporten pekar också på fyra utvecklingsområden:  

  1. Det behöver utövas kontroll och ställas särskilda krav på enskilda utförare som ger stöd till avhoppare under hela den tid insatsen pågår.
  2. Samverkan med psykiatrin behöver förbättras eftersom obehandlade psykiatriska tillstånd ökar risken för att individen inte klarar att fullfölja avhoppet.
  3. Kommunernas kompetens om vetenskapligt förankrade metoder och insatser för avhoppare behöver stärkas.
  4. Kunskapen om avhoppares behov, vilka insatser de får och hur det går för dem, behöver öka. 

Fakta

  • Rapporten lämnas inom ramen för det regeringsuppdrag som Polismyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Kriminalvården och SiS fick 2021.
  • Uppdraget syftar till att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare som ska ges av kommuner.
  • Kommuner har kunnat söka medel för avhopparinsatser sedan 2021. Länk till Polisens webbsida.
  • Stödet ges till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer och gäller alla åldrar.

Länkar

Rapporten i sin helhet: Slutredovisning av Polismyndighetens, Kriminalvårdens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet (Ju2021/03331).

Stöd till avhoppare (SIS)

Vad är en avhoppare?, Polisen

Kunskapsguiden: Avhopparverksamheter, Socialstyrelsen

Förstärkt stöd till avhoppare, Kriminalvården

 

Illustration: Karin Söderqvist

Nyhet,

Dela sidan med andra