Elektroniska kommunikationstjänster - Vanliga frågor och svar

Från den 15 maj 2024 får SiS ökade möjligheter att begränsa barn och ungas användande av mobiltelefoner och surfplattor. 

Vanliga frågor och svar

 • Vilka ungdomar påverkas av lagändringen?

  De generella begränsningar som införs gäller för brottsdömda unga som verkställer sluten ungdomsvård, LSU.

  Begränsningarna gäller även de som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU) på en avdelning med förhöjd säkerhetsnivå (säkerhetsnivå 1 och 2). LVU-placerade på en avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå (säkerhetsnivå 3) omfattas inte av de generella begränsningarna.

 • Vad gäller för flickor som vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU?

  De generella begränsningarna gäller alla brottsdömda unga som verkställer sluten ungdomsvård (LSU). De gäller även för flickor och pojkar som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU) på avdelning med förhöjd säkerhetsnivå (säkerhetsnivå 1 och 2). 

  I dagsläget berörs en avdelning för LVU-placerade flickor av de nya generella begränsningarna.

 • Varför gjordes lagändringen?

  Lagändringarna ska öka tryggheten och säkerheten genom att minska risken för exempelvis avvikningar, fritagningar och brottslig aktivitet.

 • Vad innebär förändringen?

  De generella begränsningarna innebär att barnen och ungdomarna bara får använda elektroniska kommunikationstjänster för att ha kontakt med en annan person. Denna kontakt sker som huvudregel med SiS telefoner, som saknar internetuppkoppling. De kommer alltså inte att få surfa på internet.

  Ett barn eller en ungdom som anländer till ungdomshemmet får inte heller ha sin egen mobiltelefon eller annan utrustning som möjliggör elektronisk kommunikation. Sådan utrustning kommer därför att omhändertas. SiS surfplattor ska inte heller som utgångspunkt erbjudas till de barn och unga som omfattas av de generella begränsningarna.

  De som omfattas av de generella begränsningarna kommer dock även fortsättningsvis att få ha kontakt med vårdnadshavare och övrig familj, men via SiS telefoner. Man kommer även kunna stå i kontakt med sin socialsekreterare och sitt juridiska ombud via telefon.

 • Finns det några undantag för begränsningarna?

  Undantag från de generella begränsningarna kan göras i vissa särskilda fall, till exempel för skolundervisning och för att kunna legitimera sig elektroniskt. Vidare finns undantag för placerade som verkställer sluten ungdomsvård (LSU) på öppen avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå.

Dela sidan med andra