Det här gör SiS

SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse.

Vi är en myndighet som hjälper barn och vuxna som har svåra problem.

Vi vårdar barn och ungdomar mellan 12 och 21 år.

Vi vårdar vuxna som missbrukar narkotika eller alkohol.

Staten och kommunerna betalar för vården.

Vi samarbetar mycket med socialtjänsten i kommunerna.

 

Vi har 32 olika institutioner.

De kallas för ungdomshem och LVM-hem.

Där får ungdomar eller vuxna missbrukare bo

medan de får vård.

Det finns 21 hem för ungdomar.

De har plats för 730 ungdomar.

Det finns 11 hem för vuxna missbrukare.

De har plats för 359 personer.

 

De flesta som få vård på hemmen är tvingade att vara där.

Det finns olika lagar som säger att människor med mycket svåra problem

ibland måste få vård även om de inte vill själva.

Det är LVU, lagen om vård av unga och LVM, lagen om vård av missbrukare.

En del ungdomar mellan 15 och 17 år kan få vård på ungdomshem

i stället för att vara i fängelse.

De har i en domstol blivit dömda för brott enligt lagen LSU,

lagen om sluten ungdomsvård.

 

För att vården ska bli bra är det många människor

som arbetar tillsammans på våra institutioner.

De har många olika yrken.

Det kan vara psykologer, lärare eller fritidsledare.

 

SiS började arbeta 1993.

På SiS arbetar nu mer än 4 tusen personer.

Ungdomshem och LVM-hem finns på många olika platser i Sverige.

Vårt kontor ligger i Stockholm.

En del personer arbetar med forskning, utveckling

och annat som gör vården bättre.

Vi samarbetar också med universitet och högskolor.

Dela sidan med andra