SiS tillgänglighetsredogörelse

Statens institutionsstyrelse, SiS, är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och ta del av informationen som publiceras. Här beskriver vi hur webbplatsen stat-inst.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SiS mål är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA. Utifrån det är vårt mål att innehållet på stat-inst.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av att alla användare, oavsett exempelvis funktionsnedsättningar eller hjälpmedel.

Hur tillgänglig är webbplatsen stat-inst.se?

Vi är medvetna om att flera delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Längre ner på den här sidan sammanfattar vi i korta drag kända brister i tillgänglighet för webbplatsen.

Kontakta SiS om du hittar fler brister

SiS arbetar löpande med att utveckla och förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Skicka allmänna frågor via e-post

Kända tillgänglighetsproblem

Design

 • användaren tvingas ibland scrolla i flera led, till exempel på grund av för långa rubriker
 • webbplatsen gör i vissa fall avsteg från möjligheten att anpassa textstorlek, vilket gör att information döljs
 • på ett antal ställen ligger text direkt mot en bakgrundsbild som skiftar i färg, vilket gör det svårt att urskilja texten

Navigation

 • tangentbordsnavigering följer inte en logisk navigationsordning utifrån hur objekt är placerade i gränssnittet. Detta påverkar hur tangentbordsanvändare kan förutse var hen borde få fokus näst
 • i smal vy sker navigering bakom huvudmenyn, även om menyn blivit aktiverad
 • fokusmarkering saknas eller har inte tillräcklig kontrast, vilket gör att den inte är tillräckligt visuellt tydlig

Länkar och knappar

 • många länkar är utformade baserat på att användaren kan urskilja mellan olika färger, och ikon eller understrykning saknas
 • en del länktexter saknar tydliga beskrivningar
 • tillgängliga namn för knappar saknas

Struktur och formatering

 • på vissa delar av webbplatsen är text, som visuellt fungerar som rubriker, inte kodade med rubrikelement
 • fel rubriknivåer används ibland på webbplatsen, till exempel att en sidas struktur inleds med fel rubriknivå eller så följs inte den hierarkiska strukturen för rubrikerna

Wai-aria

 • användare som är gravt synskadade och använder uppläsande hjälpmedel får i nuläget ingen information att det finns sökförslag för den globala sökfunktionen
 • användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information när ett fel har uppstått
 • användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att varukorgen i webshopen har uppdaterats och om antalet produkter i varukorgen
 • attribut saknas både för sökfunktion i smal vy samt på elementet som expanderar underliggande menyingångar. I nuläget ändras inte knapptexten efter att användare utvidgat området, utan återger samma text som när området är minimerat

Dokument och andra format

 • användare är beroende av att ha operativsystemet Windows för att kunna ladda ned filmer och ta del av informationen
 • videofilmer är inte syntolkade. (se mer information angående tillgängligheten för videofilmer under rubriken ”Innehåll som inte omfattas av lagen”)
 • PDF-dokument saknar taggstruktur

Så planerar SiS att åtgärda bristerna

SiS arbetar löpande med tillgänglighet för webbplatsen stat-ints.se.

 • vi planerar att under 2021 göra om stat-inst.se så att webbplatsen uppnår grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA
 • vi kommer ta fram checklistor och stödmaterial till det dagliga arbetet och utvecklingsarbetet för webbplatsen
 • vi kommer vid behov ta hjälp av externa parter/utomstående experter för att åtgärda brister och förbättra tillgängligheten för webbplatsen
 • vi arbetar med kompetenshöjande insatser

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

De videos som SiS har publicerade på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur har SiS testat webbplatsen?

Vi har låtit utomstående experter göra en utökad granskning utifrån lagkrav och rekommendationer.

 

Redgörelsen uppdaterades senast 16 december 2020.

Dela sidan med andra