Tilldelningsbeslut

Alla anbudsgivare i upphandlingen får efter genomförd utvärdering ett meddelande om tilldelningsbeslut, det vill säga en redovisning av vem eller vilka anbudsgivare som tilldelats kontrakt samt skälen för detta beslut. Tilldelningsbeslutet skickas via e-post.

Observera att tilldelningsbeslutet inte är ett civilrättsligt bindande avtal. Av tilldelningsbeslutet kommer det att framgå när avtal tidigast kan tecknas, det vill säga 10 (tio) dagar räknat från det att tilldelningsbeslutet meddelats.

Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten
Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon växel: 010-453 40 00

upphandling@stat-inst.se

Dela sidan med andra