Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • SiS med på temadag om LVM-vården


  Nyhet

  Den 27 april arrangerar SiS och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en webbsänd temadag om LVM-vården.

 • Nu rekryterar SiS säkerhetssamordnare


  Nyhet

  Vill du hjälpa till att bygga upp och samordna säkerhetsarbetet på SiS institutioner? Nu pågår rekryteringen av sammanlagt 21 säkerhetssamordnare som får nyckelroller i myndighetens nya säkerhetsorganisation.

 • SiS i topp bland socionomstudenter


  Nyhet

  Socionomstudenter ser SiS som en attraktiv arbetsgivare. Det visar Universums studentundersökning 2021. I den kvalar SiS in på tio i topp.

 • SiS satsar på säkerhet och trygghet för målgrupper med störst behov


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en expertmyndighet och ska vara en plats för förändring för de ungdomar och klienter som placeras på SiS. För att lyckas med det komplexa uppdraget krävs ökade resurser, långsiktighet och uthållighet.

 • Analys med fokus på vård av flickor


  Nyhet

  Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse (SiS) att bedriva vård av ungdomar som vårdas enligt LVU på SiS särskilda ungdomshem. Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor.

 • Stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö


  Nyhet

  Nu sätter SiS fokus på att höja säkerhetsarbetet i hela myndigheten. Säkerhethetsklassning av ungdomshemmen och ett tydligare system för incidentrapportering är några av åtgärderna.

 • Stor satsning för att möta flickors och kvinnors vårdbehov


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har beslutat om en samlad satsning för att bättre möta flickors och kvinnors behov inom SiS.

 • Regeringen väntas ge Statskontoret i uppdrag att se över SiS ungdomshem


  Nyhet

  Regeringen förbereder ett uppdrag till Statskontoret att analysera om SiS har de förutsättningar som krävs för att leva upp till uppdraget, med särskilt fokus på flickor som är där av psykosociala problem.

 • Tryggare anställningar och tydligare karriärvägar på SiS


  Nyhet

  SiS delar upp befattningen behandlingsassistent i tre befattningar. Syftet är att bredda rekryteringsbasen, bibehålla arbetsgruppers kompetens och skapa interna karriärvägar.

 • CPT en av många som tillsynar SiS institutioner


  Nyhet

  SiS verksamhet genomgår regelbunden tillsyn av många myndigheter. Europarådets organisation CPT är en av dem och nyligen besökte de Bärby ungdomshem.