Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • LVM-hemmet Lunden får särskilt förstärkt avdelning


  Nyhet

  LVM-hemmet Lunden i Lund blir först ut i landet med att öppna en så kallad särskilt förstärkt avdelning inom missbruksvården. Syftet är att möta behovet av särskilt anpassad vård för personer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

 • Utökade anslag för SiS i budgetpropositionen


  Nyhet

  I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås 100 miljoner kronor extra till Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom föreslås 484 miljoner kronor för subventionering av kommunernas LVU-placeringar. De utökade anslagen väntas leda till stärkta utvecklingsmöjligheter och förbättrad planering för myndigheten kommande år.

 • Ny chef på Ljungbacken i Uddevalla


  Nyhet

  Marcus Sundberg är från den 1 september ny institutionschef på SiS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla. Han kommer närmast från en tjänst som förbundsdirektör för räddningstjänsten i Södra Bohuslän.

 • Ny chef på Gudhemsgården


  Nyhet

  Ulrika Hermansson är sedan den 1 augusti ny institutionschef på Statens institutionsstyrelses (SiS) LVM-hem Gudhemsgården i Falköping.

 • Åsa Hedin är ny Kommunikationsdirektör på SiS


  Nyhet

  Den 16 augusti tillträdde Åsa Hedin som ny kommunikationsdirektör på SiS. Som kommunikationsdirektör vill hon bidra till att höja kunskapen om myndigheten och skapa en tydlig bild av den verksamhet som SiS bedriver.

 • Stor satsning för att möta flickors och kvinnors vårdbehov


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har beslutat om en samlad satsning för att bättre möta flickors och kvinnors behov inom SiS.

 • SiS vill ha kvar LSU


  Nyhet

  DN har publicerat en artikel och intervju med Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder. Rubriken och ingressen kan felaktigt tolkas som att SiS tycker det är bra om Kriminalvården tar över LSU-verksamheten. Så är inte fallet.

 • Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk


  Nyhet

  Under hösten startar en ny forskningsstudie som ska undersöka vilka utmaningar SiS ställs inför vid vård av unga med anknytning till kriminella nätverk och hur de unga själva ser på motivation och viljan till förändring.

 • SiS ledningsgruppers arbete ska utvecklas


  Nyhet

  Nu inleds ett arbete för utveckling av alla ledningsgrupper inom SiS. Målet är att stärka ledning och styrning på alla nivåer inom myndigheten.

 • SiS skolplan ett stöd för fortsatt skolgång


  Nyhet

  Nu finns en skolplan för ungdomar i gymnasieåldern inom SiS. Genom att visa för mottagande skolor vilken utbildning eleverna har fått på SiS blir den ett stöd för fortsatt skolgång.