Nyheter

 • Panelsamtal om utanförskap och missbruksvårdens utmaningar


  Nyhet

  SiS missbruksvårdsdirektör Birgitta Dahlberg deltog nyligen i ett panelsamtal om civilsamhällets och samhällsaktörers arbete för en jämlik missbruks-, hälso- och sjukvård.

 • Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem


  Nyhet

  Det blev många samtal och möten med klienter och medarbetare när socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem.

 • SiS rankas högt som arbetsgivare bland socionomer


  Nyhet

  Högskoleexaminerade socionomer ser SiS som en attraktiv arbetsgivare. Det visar Employer Branding-byrån Universum i sin senaste undersökning för 2023. I rankingen placerar sig SiS på en tolfte plats bland unga yrkesverksamma.

 • SiS utökar antalet platser för sluten ungdomsvård


  Nyhet

  Allt fler barn och unga döms till sluten ungdomsvård, och längden på påföljderna har ökat kraftigt under 2023. Statens institutionsstyrelse har därför beslutat att Fagareds ungdomshem i Västra Götaland återigen ska ta emot pojkar som döms för brott. SiS utökar därmed antalet så kallade LSU-platser i myndigheten från 88 till 103.

 • SiS central aktör i förslag till ny samverkansstruktur


  Nyhet

  Den grova ungdomskriminaliteten utvecklas mycket snabbt. Måndagen den 2 oktober presenterades ett förslag till ny samverkansstruktur för att förhindra att unga pojkar och flickor rekryteras in i kriminella miljöer. Statens institutionsstyrelse (SiS) föreslås få en central roll i den nya samverkansstrukturen, som ska bedrivas på lokal, regional och nationell nivå.

 • SiS bistår Kriminalvården vid inrättandet av ungdomsfängelser


  Nyhet

  Kriminalvården har torsdag den 28 september fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ungdomsfängelser. Statens institutionsstyrelse (SiS) kommer att bistå Kriminalvården i denna process.

 • Möt oss på Socialchefsdagarna


  Nyhet

  Vi vill bidra till att förbättra vårdkedjan för barn, unga och klienter. Träffa oss på Socialchefsdagarna och prata med oss om hur vi kan skapa förändringskraft tillsammans.

 • Rymning från Sundbo


  Nyhet

  Natten mellan 16–17 september rymde fem LVU-placerade ungdomar från SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta. Fyra av ungdomarna är tillbaka och polisen söker nu efter den femte.

 • Regeringen satsar på SiS


  Nyhet

  I dagens Aftonbladet tydliggör regeringen hur fortsatta satsningar på SiS ska se ut. För att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs tilldelas SiS 145 miljoner kronor för 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

 • SiS arbete för att motverka våld mellan ungdomar


  Nyhet

  Samhällsutvecklingen med ökat grovt planerat våld avspeglas idag hos de barn och ungdomar som placeras på SiS. För att motverka det och ge medarbetare bättre möjligheter förebygga våldsincidenter har SiS skickat in begäran om ändringar i befogenheter och i lagstiftningen till regeringen.

Dela sidan med andra