Nyheter

 • Den statliga ungdomsvården ska utredas


  Nyhet

  En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Det meddelade regeringen vid en pressträff under måndagen. SiS ser positivt på beskedet.

 • Ny klagomålsfunktion för barn, unga och klienter


  Nyhet

  Idag lanserar SiS en fristående klagomålsfunktion dit alla barn, unga, klienter och anhöriga kan vända sig för att lämna synpunkter eller klaga på vården och behandlingen.

 • SiS behöver mer resurser då fler unga döms för brott


  Nyhet

  Den dramatiska ökningen av antalet unga som döms till sluten ungdomsvård (LSU) får betydande konsekvenser för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten går därför in med en hemställan till regeringen om utökade resurser för att klara uppdraget. Äskandet uppgår till 272 miljoner kronor för år 2024.

 • SiS del i nationellt stöd för avhoppare


  Nyhet

  I arbetet med avhoppare har Statens institutionsstyrelse, SiS, tagit fram ett metodstöd för att identifiera och motivera potentiella avhoppare från kriminella miljöer.

 • SiS svar till IVO: ”Läget är stabilt efter åtgärder på Tysslinge”


  Nyhet

  SiS har vidtagit åtgärder för var och en av de brister som IVO har påtalat för ungdomshemmet Tysslinge i Södertälje. Säkerheten har höjts avsevärt, och läget är stabilt. Det framgår i SiS svar på föreläggandet från december, som nu har lämnats in till IVO.

 • Ny FoU-direktör på SiS: ”Det vi gör, ska göra skillnad på riktigt för dem vi finns till för.”


  Nyhet

  Sedan årsskiftet har SiS en ny forsknings- och utvecklingsdirektör, Jenny Kärrholm. Jenny är forskare och socionom i botten och kommer närmast från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). En röd tråd genom hennes arbetsliv är att hjälpa utsatta människor att komma tillbaka till samhälle och sysselsättning.

 • Vemyra föreslås ta emot pojkar istället för flickor


  Nyhet

  Efterfrågan på platser inom SiS ungdomsvård är fortsatt mycket hög. Under hösten 2023 har kösituationen förändrats och nu råder det främst brist på platser för skolpliktiga och icke skolpliktiga pojkar. Även prognosen framåt visar på samma utveckling. Därför föreslås SiS ungdomshem Vemyra att ställa om verksamheten till att ta emot pojkar.

 • SiS deltog på första mötet i nationella BoB-rådet


  Nyhet

  Den 14 december genomfördes det första mötet i det nationella BOB-rådet. Den nya samverkansstrukturen Bob – barn och unga i organiserad brottslighet – ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.

 • Utveckling genom samverkan kan ge bra resultat


  Nyhet

  Stärkt samverkan mellan SiS och Haninge kommun ska på sikt minska antalet placeringar på SiS, korta vårdtiderna och förbättra utslussning och hemflytt för placerade barn och unga.

 • SiS söker de som kan och vill stå kvar för de mest utsatta


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) lanserar en omfattande rekryteringssatsning för att locka trygga och stabila medarbetare. Vi behöver fler som vill bidra till myndighetens viktiga uppdrag att tydligt och tålmodigt stå kvar för dem som behöver det allra mest, de mest utsatta, sårbara och utåtagerande i samhället.

Dela sidan med andra