Pressmeddelanden/nyheter

 • SiS renodlar LSU-uppdraget till färre ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) höjer säkerheten och stärker kompetensen på alla nivåer för att möta ett samhälle i förändring. Som en del i detta har SiS beslutat att de sju särskilda ungdomshem som i dag verkställer sluten ungdomsvård ska bli fem till antalet.

 • Tillfällig paus tryggar SiS kärnverksamhet


  Nyhet

  Pandemin har länge varit en stor utmaning för SiS. Just nu är bortfallet av personal så stort att viss verksamhet pausas för att skydda kärnverksamheten på ungdomshem och LVM-hem.

 • SiS erbjuder två nya tjänster till kommunerna


  Nyhet

  Från och med januari 2022 inför Statens institutionsstyrelse två nya tjänster, Mottagning och behovsbedömning samt Särskilt förstärkt avdelning.

 • Akut och utredning blir mottagning och behovsbedömning


  Nyhet

  Under 2022 fortsätter en omfattande förändring inom SiS ungdomsvård. Akut- och utredningstjänsterna förenas i en gemensam verksamhet för mottagning och behovsbedömning.

 • Ökad trygghet och service på Tysslinge


  Nyhet

  Centralvakten på Tysslinge är nu på plats. Den nya funktionen är en del i arbetet med att höja säkerheten och innebär ökad trygghet och service för både medarbetare och ungdomar.

 • Statens institutionsstyrelse inrättar visselblåsarfunktion


  Pressmeddelande

  Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutar att påbörja inrättandet av en visselblåsarfunktion. Funktionen ska vara ett komplement till de rapporteringsvägar som finns inom SiS i dag, och syftar till att i högre grad upptäcka och motverka missförhållanden.

 • Statens institutionsstyrelse inför tjänstekläder


  Pressmeddelande

  Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver ett omfattande arbete för att stärka tryggheten på myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Som en del i detta har SiS nu beslutat att alla klientnära medarbetare ska bära tjänstekläder på institutionsområdet.

 • SiS unga berättar 2021 är här!


  Nyhet

  Nu släpps antologin SiS unga berättar. I årets bok, ”Det är min tur nu!”, reflekterar ungdomarna över det som varit, de insikter de fått under resan och om att finna mod och styrka till förändring.

 • SiS inför strukturerade säkerhetsbedömningar


  Pressmeddelande

  SiS har beslutat att införa strukturerade säkerhetsbedömningar för samtliga ungdomar och klienter. Bedömningarna ska ge en aktuell och samlad bild av de säkerhetsrisker som kan indikera förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden.

 • SiS lämnar hyresavtalet för Lövsta ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har kommit överens med fastighetsägaren om att i förtid lämna hyresavtalet för Lövsta ungdomshem i Vagnhärad. Detta innebär att ungdomshemmet, som stängdes tillfälligt under våren 2019, nu fullt ut avvecklas.