Nyheter

 • Klarälvsgården ska få högsta säkerhetsklassning


  Nyhet

  SiS har beslutat om en femårig plan för säkerhetsklassning av myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Beslutet innebär att Klarälvsgården, som tredje ungdomshem, planeras att uppnå högsta säkerhetsklassning under 2025.

 • SiS i stabsläge på grund av platsbristen


  Nyhet

  SiS kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

 • SiS föreläser på internationell MI-konferens


  Nyhet

  Just nu pågår konferensen ICMI – en konferens om MI, motiverande samtal. SiS är på plats och föreläser om en pågående pilotstudie.

 • SiS inrättar visselblåsarfunktion


  Nyhet

  Nu lanserar SiS en visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka och motverka missförhållanden, för att stärka medborgarnas förtroende för myndigheten.

 • Obligatorisk grundutbildning igång


  Nyhet

  Nu är första omgången av SiS nya grundutbildning igång. Utbildningen är obligatorisk för alla nya medarbetare och omfattar många olika områden som juridik, etik, konflikthantering och praktiskt behandlingsarbete.

 • Möt SiS på Barnrättsdagarna


  Nyhet

  I år deltar SiS på Barnrättsdagarna i Karlstad den 24-25 maj. I vår monter och workshop visar och berättar vi hur SiS skola väcker lust att lära - genom anpassade lokaler och fokus på varje elevs behov.

 • Ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa


  Nyhet

  Kristina Granlund är från och med den 19 april 2022 ny institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mjölby kommun.

 • Trygghet och säkerhet går hand i hand


  Nyhet

  Just nu rapporteras det om SiS i medierna med anledning av doktoranden Kajsa Nolbecks avhandling, Göteborgs Universitet. Vi välkomnar granskning av SiS, och det är bra att vårt komplexa och samhällsviktiga uppdrag lyfts.

 • SFA - ett nytt koncept som växer och tar form


  Nyhet

  SiS vårdkoncept Särskilt förstärkta avdelningar, SFA, växer. Nu finns SFA på fyra ungdomshem och ett LVM-hem, och ytterligare ett LVM-hem börjar använda vårdkonceptet i år.

 • Bättre arbetsmiljö på SiS


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet i förändring. Idag redovisar SiS sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön på myndighetens ungdoms- och LVM-hem till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets föreläggande där SiS uppmanas att åtgärda vissa brister.

Dela sidan med andra