Pressmeddelanden/nyheter

 • Trygghetsplaner bidrar till tryggare vård- och arbetsmiljö


  Nyhet

  Nu släpps en rapport om konflikter och konfliktförebyggande arbete inom SiS. Studien visar bland annat att individuella trygghetsplaner bidrar till en tryggare vård- och arbetsmiljö.

 • SiS ungdomshem Johannisberg utökar antalet LSU-platser


  Nyhet

  Från och med den 1 december 2021 justeras målgruppen på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Johannisberg i Kalix. Avdelningen Älven med sju platser, som tidigare tagit emot pojkar placerade enligt lagen om vård av unga (LVU), kommer framöver att ta emot pojkar dömda till sluten ungdomsvård (LSU). Syftet med beslutet är att bättre möta efterfrågan på LSU-platser nationellt.

 • Debattartikel införd i Dagens Nyheter 29 oktober


  Nyhet

  Med anledning av veckans medierapportering och debatt om bland annat avskiljningar inom SiS verksamheter, har Elisabet Åbjörnsson Hollmark nu skrivit en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter fredagen den 29 oktober.

 • Vår syn på viktig granskning


  Nyhet

  I onsdags släppte Barnrättsbyrån och Childhood sin rapport ”… Och jag kunde inte andas”. Den är kritisk mot SiS särskilda befogenhet avskiljning, och även till SiS program för konflikthantering, No power no lose. Vi förstår att rapporten väcker många frågor. Några av dem försöker vi besvara här.

 • SiS utreder förutsättningarna för en intern tillsynsfunktion


  Nyhet

  Inom ramen för myndighetens kvalitetshöjande arbete har Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta en intern tillsynsfunktion. Syftet är att öka möjligheterna till att snabbare identifiera, analysera och agera på missförhållanden eller andra brister i den egna verksamheten.

 • Avdelning på Nereby stängs


  Nyhet

  Avdelningen Hällen på SiS ungdomshem Nereby i Kungälv stängs efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelningen är en låsbar akut- och utredningsavdelning.

 • Fritagning på SiS ungdomshem Ljungbacken


  Nyhet

  Strax efter klockan 20 måndag kväll skedde en fritagning på ungdomshem Ljungbacken utanför Uddevalla. Ungdomen, som är placerad enligt LVU, har fått hjälp utifrån av två maskerade personer som har kört fram till institutionsområdet med en bil. De har sedan krävt att ungdomen ska följa med dem.

 • Regeringen släpper restriktionerna – hur påverkar det arbetet på SiS?


  Nyhet

  Från och med 29 september påbörjas en gradvis återgång till vanliga rutiner runt om i landet. Pandemin är inte över och framför allt på våra ungdomshem och LVM-hem behandlas fortfarande en stor del ovaccinerade personer. De medarbetare som haft möjlighet att jobba hemifrån kommer att påbörja en successiv återgång till kontoret.

 • LVM-hemmet Lunden får särskilt förstärkt avdelning


  Nyhet

  LVM-hemmet Lunden i Lund blir först ut i landet med att öppna en så kallad särskilt förstärkt avdelning inom missbruksvården. Syftet är att möta behovet av särskilt anpassad vård för personer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

 • Utökade anslag för SiS i budgetpropositionen


  Nyhet

  I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås 100 miljoner kronor extra till Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom föreslås 484 miljoner kronor för subventionering av kommunernas LVU-placeringar. De utökade anslagen väntas leda till stärkta utvecklingsmöjligheter och förbättrad planering för myndigheten kommande år.