Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • SiS med i satsning mot ungdomskriminalitet


  Nyhet

  SiS får 250 miljoner i utökat anslag för att sänka kommunernas avgifter för placeringar vid särskilda ungdomshem samt höja säkerheten på SiS. Det presenterade finansminister Magdalena Andersson i vårändringsbudgeten för 2020.

 • SiS riktar kampanj till servicebranschen


  Nyhet

  Många inom servicenäringen riskerar att förlora sina jobb på grund av covid-19. Samtidigt har SiS ett stort behov av personal. Nu går vi ut i en riktad kampanj och erbjuder vikariat på SiS institutioner.

 • Ris och ros i Statskontorets översyn


  Nyhet

  Statskontoret konstaterar i sin rapport att SiS medarbetare har ett starkt engagemang för de målgrupper SiS har och att ungdomarnas och klienternas vistelse på SiS överlag upplevs som trygg. Både socialtjänsten och de individer SiS har i sin vård är i huvudsak nöjda med myndigheten.

 • SiS inför generella besöksrestriktioner


  Nyhet

  Från den 24 mars 2020 gäller generella besöksrestriktioner inom SiS. Detta är en del av samhällets insatser för att förhindra smittspridning av covid-19.

 • Begränsningar av besök


  Nyhet

  SiS tar risken för smittspridning av covid-19 på stort allvar och begränsar möjligheten till besök på institutioner.

 • Kritiken slår in öppna dörrar


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse tar fram en ny utbildningsorganisation för att förstärka utbildningen och introduktionen för alla medarbetare. Det skriver generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i en debattreplik i Svenska dagbladet.

 • Premiär för SiS trailerturné


  Nyhet

  Den 3 mars inleddes SiS trailerturné för kampanjen ”Det gäller livet” på Stortorget i Malmö. Under våren ska turnén besöka drygt 15 orter över hela Sverige och sprida information om SiS till både jobbsökande och allmänheten.

 • SiS inför elektronisk signering


  Nyhet

  Självklart ska SiS som modern myndighet erbjuda digitala lösningar för att underlätta olika processer. Inom SiS pågår bland annat arbetet med att erbjuda elektronisk signering. Det skriver SiS IT-direktör Fredrik Oljeqvist i en debattreplik i Dagens Samhälle.

 • Sveriges modernaste ungdomshem invigt


  Nyhet

  Torsdag 20 februari invigdes nybygget av SiS ungdomshem Hässleholm, Sveriges modernaste ungdomshem. Efter ceremonin var det Öppet hus för socialtjänst, BUP och allmänheten.

 • Dans för hälsa testas på ungdomshem


  Nyhet

  På SiS ungdomshem Bergsmansgården kompletteras vården och behandlingen med dans en gång i veckan. Metoden, dans för hälsa, kommer från en forskningsstudie som visar goda resultat på unga flickors psykiska hälsa.