Nyheter

 • SiS begär ökade anslag och resurser för att möta behoven


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) begär i en hemställan ökade resurser på upp till 141 miljoner kronor för åren 2023–2026. Det ökade ekonomiska anslaget krävs för att SiS ska kunna utveckla en trygg och säker tvångsvård på samtliga SiS-hem.

 • Platsansökan renodlas till två val för ungdomsvården


  Nyhet

  Nu renodlas den elektroniska platsansökan (EPA) för SiS ungdomsvård. Från 22 maj kan socialtjänsten välja antingen Mottagning- och behovsbedömning eller Behandlingsplacering.

 • Avvikning från SiS ungdomshem Nereby


  Nyhet

  Under måndag eftermiddag den 8 maj avvek två LVU-placerade ungdomar från Statens institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem Nereby i Göteborgsområdet. SiS begärde omedelbart handräckning av Polisen.

 • Rebecka LVM-hem ställs om från missbruksvård till ungdomsvård


  Nyhet

  Med anledning av den ansträngda platssituationen inom ungdomsvården ställs nu SiS LVM-hem Rebecka om från missbruksvård till ungdomsvård. Sju platser för LVU-placerade flickor tillkommer och det är en del i SiS arbete för att få fler platser inom ungdomsvården.

 • Uppdraget om avhoppare delredovisat


  Nyhet

  Sedan 2021 arbetar Statens institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med Polismyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen för att stärka och utveckla stödet till avhoppare från kriminella grupperingar. Av regeringsuppdragets delredovisning framgår att Polismyndigheten under 2022 beviljade 113 ansökningar från kommuner om statliga medel till avhopparverksamheten. Det är fyra gånger fler än året innan.

 • Jag har aldrig någonsin känt rädsla inför att gå till jobbet


  Nyhet

  Intervju med Marianne Sandberg, biträdande institutionschef på LVM-hemmet Hornö.

 • Generaldirektören om onsdagens besked från regeringen


  Nyhet

  Vid en pressträff på Tysslinge ungdomshem under onsdagen presenterade justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ett regeringsbeslut om stärkt samverkan. SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark ser positivt på regeringens besked.

 • SiS välkomnar uppdrag för stärkt säkerhet


  Nyhet

  Regeringen har i dag gett Kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid transporter. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS), Migrationsverket och Polisen.

 • Möt SiS på Barnrättsdagarna


  Nyhet

  Även i år kommer SiS att finnas på plats i Karlstad där Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset den 18-19 april.

 • Ukrainska åklagare besökte SiS ungdomshem Eknäs


  Nyhet

  Nyligen besökte chefer från den ukrainska åklagarmyndigheten SiS ungdomshem Eknäs. Besöket var en del i EU:s utvidgningsprogram och i Sverige stod den svenska Åklagarmyndigheten som värd.

Dela sidan med andra