SiS kommenterar SKR:s hemställan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har måndag den 24 juni gått in med en hemställan till regeringen. SKR kräver att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att komma tillrätta med platsbristen inom SiS ungdomsvård.

– Platsbristen utmanar hela vår verksamhet, och jag har stor förståelse för kommunernas frustration och konsekvenserna av den underkapacitet SiS haft i över två års tid. Vi har vidtagit en rad åtgärder och i ett svårt läge valt att prioritera barn och ungas trygghet, och bibehålla en hög vårdkvalitet. Gällande våra eftersatta lokaler bygger vi nytt på många håll, men det tar lång tid innan SiS nått det läge där myndigheten behöver vara utifrån samhällets behov, säger ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

SKR framför i sin hemställan att det finns ett stort behov av att få fram fler platser på låsbara avdelningar. Man menar att dagens akuta läge kräver att det är bättre att barn som i annat fall kanske begår eller utsätts för grova brott bereds plats inom SiS, även om detta kan påverka vårdkvaliteten.

SKR anser vidare att regeringen bör snabbutreda om SiS kan få utökat ansvar för utslussningen. Därutöver lyfter SKR behovet av att så snabbt som möjligt påbörja byggnationen av nya, ändamålsenliga och säkra lokaler.

Länk till webbnyheten på SKR:s webbplats: Snabba åtgärder krävs mot akuta platsbristen på SiS

Nyhet,

Dela sidan med andra