Fakturahantering

Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter ska hantera både inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Läs mer information på sidan Skicka e-faktura till Statens institutionsstyrelse.

Kontakt

Redovisningsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

redovisningdirekt@stat-inst.se

Dela sidan med andra