SiS nationella ledningsgrupp

SiS nationella ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören och ett forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive ansvarsområde.
 
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör
Anna Sandahl, Ekonomi-och planeringsdirektör
Eleonore Källstrand Nord, Rättschef
Malin Östling, Ungdomsvårdsdirektör
Birgitta Dahlberg, Missbruksvårdsdirektör
Åsa Hedin, Kommunikationsdirektör
Robert Stenbom, HR-direktör
Fredrik Oljeqvist, IT- och digitaliseringsdirektör
Annika Eriksson, Utvecklingsdirektör
Christer Johansson, Säkerhetsdirektör
Mimmi Agnevald Haugen, Stabschef, GD-stab