SiS nationella ledningsgrupp

SiS nationella ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören och ett forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive ansvarsområde.
 
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör
Mimmi Agnevald Haugen, Stabschef, GD-stab
Anna Sandahl, Ekonomi-och planeringsdirektör och ställföreträdande generaldirektör när generaldirektören inte är i tjänst
Eleonore Källstrand Nord, Rättschef
Åsa Ring, tf HR-direktör
Birgitta Dahlberg, Ungdomsvårdsdirektör
Helena Müller, tf Missbruksvårdsdirektör
Åsa Hedin, Kommunikationsdirektör
Fredrik Oljeqvist, IT- och digitaliseringsdirektör
Jenny Kärrholm, Utvecklingsdirektör
Christer Johansson, Säkerhetsdirektör
Marie Christine Taylor, Senior organisationsutvecklare

Dela sidan med andra