SiS forskarintervjuer

SiS finansierar varje år forskning om myndighetens verksamhet, i syfte att bland annat förbättra SiS vård och behandling.

Ett exempel är Peter Larms forskningsprojekt ”Hur går det för ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem?”.

Ett annat exempel är Forskaren Anders Ledberg som beskriver det pågående SiS-finansierade projektet ”Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende i samband med LVM-vård” (LARO).

Dela sidan med andra