Äldre publikationer

Tidigare rapportserier och publikationer 
(utgivna före 2010)

Resultat från tidigare forskning finns i två rapportserier, en forskningsserie och serien "SiS följer upp och utvecklar".

Forskningsserien innehåller resultat från SiS-finansierade forskningsprojekt.

"SiS följer upp och utvecklar" innehåller resultat från utvecklingsprojekt och särskilda uppföljningar och utvärderingar.

Resultaten av institutionernas utvecklingsprojekt presenterade vi tidigare i serien Allmänna rapporter. Dessa rapporter kan du ladda ner under länk till höger.

Dela sidan med andra