ADAD - dokumentation inom ungdomsvården

SiS särskilda ungdomshem använder sig av utvärderings- och dokumentationssystemet ADAD. Systemet ger oss en gemensam grund för bedömning av ungdomarnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården.

Omslag till SiS ADAD-manual

ADAD bygger på intervjuer med ungdomarna vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. 

Det är personal på de särskilda ungdomshemmen som gör intervjuerna.

Ungdomarna får muntlig och skriftlig information om syftet med ADAD-intervjun och att det är frivilligt att delta.

Stöd vid behandlingsplanering

För institutionerna innebär ADAD ett stöd vid behandlingsplanering och metodutveckling.

Hjälp vid metodutveckling

På central nivå inom SiS används ADAD för planering och metodutveckling och för att studera vilken effekt olika behandlingsmetoder har för ungdomar med olika problembild.

Vidareutvecklad för svenska förhållanden

ADAD betyder Adolescent Drug Abuse Diagnosis och har utvecklats i USA av två forskare, Friedman och Utada. I samarbete med dem har SiS anpassat och vidareutvecklat ADAD till svenska förhållanden.

Utbildning krävs

En förutsättning för att få använda ADAD inskrivningsintervju är att den som utför intervjun är väl förtrogen med intervjuformulär och manual, och har gått en särskild utbildning som omfattar minst två dagar. Utbildningen ger intervjuaren riktlinjer för genomförande, intervjuarträning, praktisk tillämpning, kodning av intervjun, skattningsförfarande och återkoppling till den unge.

Dela sidan med andra