Information om DOK-intervjun

LVM-hemmen använder sig av utvärderings- och dokumentationssystemet DOK. Det ger oss en gemensam grund för bedömning och dokumentation av klientens problemområden. Klienterna får information om vad DOK-intervjun är. Här nedanför kan du läsa informationstexten.

Vad behöver du?

Vi vill ta reda på vad du behöver utifrån din situation. Det gör vi tillsammans med dig och med hjälp av DOK, en intervju där vi går igenom ett antal frågor i ett formulär. Intervjun tar ungefär en timme. Vi talar bland annat om din fysiska och psykiska hälsa, om du har ett arbete eller försörjer dig på annat sätt, hur din familjesituation ser ut och om ditt alkohol- eller drogbruk.

Att delta i DOK-intervjun är frivilligt. Den person som intervjuar dig har fått särskild utbildning för detta och har tystnadsplikt enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Uppfattade vi dig rätt?

Vid ett senare tillfälle träffas du och samma person igen. Ni går tillsammans igenom en sammanfattning av intervjun och pratar om hur din situation verkar vara. Skulle ni ha olika uppfattningar diskuterar ni er fram till en så riktig beskrivning som möjligt.

Vad vill du och hur går vi vidare?

Tillsammans kommer vi fram till hur du vill leva ditt liv. Vi sätter upp realistiska mål för vad som behöver förändras och gör en plan för vad som ska göras, var det ska ske och när, och vad vi kan hjälpa dig med.

Hur gick det?

När det börjar bli dags för dig att lämna institutionen eller behandlingshemmet får du möjlighet att berätta hur du har upplevt tiden på institutionen, vad som varit bra och dåligt och vad som förändrats i din situation.

Vad händer sedan?

Vid din första DOK-intervju frågar vi om vi får ta kontakt med dig ett halvår efter att du lämnat institutionen för att höra hur du har det då. Denna så kallade uppföljningsintervju görs av en särskild intervjuare som har tystnadsplikt.

Att delta i en uppföljningsintervju är frivilligt. Vi intervjuar inte alla klienter, bara en mindre utvald grupp. I samband med uppföljningsintervjun tar vi också in uppgifter från socialtjänsten samt vissa register. Inga uppgifter om enskilda personer redovisas.

Varför gör vi DOK?

DOK-intervjun är ett bra sätt för dig att ge oss din egen bild av din situation och tala om vad du vill ha hjälp med. På så sätt kan vi tillsammans se till att din tid hos oss blir så meningsfull som möjligt.

Genom DOK får vi en bra bild av vilka behov som de personer som kommer till vår institution har. Den avslutande intervjun ger oss information om hur vården hos oss upplevts och hur den fungerat. Dessa uppgifter är viktiga för att veta hur vi ska använda våra resurser på bästa sätt.

Uppgifterna från DOK-intervjuerna använder SiS för planering och uppföljning av LVM-vården. Det är bara personal med särskilt tillstånd som har tillgång till uppgifterna som databearbetas. Inga uppgifter som rör enskilda personer redovisas. I den statistik som är offentlig kan man inte se hur det har gått för enskilda personer, bara för grupper, till exempel olika åldersgrupper.

Dela sidan med andra