Låst avdelning

Vad?

Vi får ge dig vård på en låst avdelning.

Varför?

  • om det finns fara för din eller andras säkerhet
  • för att du ska kunna få den vård och behandling som du behöver
  • om du försöker avvika från ungdomshemmet.

Hur länge?

Så länge det behövs. Det betyder att vi hela tiden ska pröva möjligheten till vård i öppnare former, vilket kan innebära en förflyttning från låst avdelning. Ett beslut om vård på låst avdelning gäller som längst i två månader, men tiden kan förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

När du är på en låst avdelning har du rätt att vara utomhus, delta i aktiviteter och gå i skolan på ungdomshemmet.

Dela sidan med andra